Energimyndigheten kraftsamlade i Örebro

För elfte året i rad samlade Energimyndigheten alla Sveriges energi- och klimatrådgivare och energikontor för att få en gemensam bild av energisverige i dag och i framtiden.

Kraftsamling är ett årligen återkommande forum där kommunala energi- och klimatrådgivare, de regionala energikontoren och Energimyndigheten samlas för att föra en dialog om arbetssätt, mål och erfarenheter. I år hölls Kraftsamling på Conventum i Örebro under 1och 2 oktober.

– Kraftsamling är ett av våra viktigaste möten, säger Tore Carlsson, enhetschef på Energimyndigheten. Vi diskuterar vårt gemensamma arbete kring energieffektivisering och hur det kan utvecklas för att kunna nå målen med ett hållbart energisystem. Det är även ett bra tillfälle att fortbilda sig, utbyta erfarenhet och kunskap samt träffa alla kollegor ute i landet.

Under de två dagarna fick 250 kommunala energi- och klimatrådgivare och medarbetare på regionala energikontor färsk information och nyheter om vad som händer på energisidan i Sverige framöver, bland annat:

  • Nya Energieffektiviseringsdirektivet
  • Senaste nytt om näranollenergibyggnader
  • Certifiering av installatörer
  • Ny rådgivning mot fastigheter med större värme- och luftkonditioneringssystem
  • Nya produktgrupper inom Ekodesigndirektivet
  • EU:s nya strukturfonder
  • Utveckling och uppföljning av energi- och klimatrådgivningens aktiviteter och effekter, och mycket, mycket mer.

Där fanns även att en utställningsdel och ett mötestorg som fokuserade på testverksamheten samt en utställning som visade delar av Energimyndighetens testverksamhet, energi- och klimatrådgivarnas och energikontorens verksamhet, exempelvis resultat av årets genomförande av Trafikantveckan.

Kontakt:

Tore Carlsson 016-542 06 19