Kvotpliktig elanvändning i Norge

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) presenterar preliminära siffror för inrapporterad kvotplikt.

Siffrorna finns presenterade på NVE:s hemsida och gäller inrapporterad kvotpliktig elanvändning för de tre första kvartalen under 2012.

Du hittar informationen här.