Anläggning för storskalig produktion av biogas nu i drift

Gobigas-anläggningen, som drivs av Göteborgs Energi, är den första i sitt slag att producera biogas med hjälp av restprodukter från skogsbruket. Biobränslet omvandlas till syntesgas som sedan förädlas till biogas som nu distribueras ut på det befintliga gasnätet.

Gobigas-projektet har fått 222 miljoner kronor i demonstrationsstöd av Energimyndigheten och är det största enskilda stöd någonsin.

– Demonstrationsprojekt av denna storlek är mycket viktiga för att vi ska nå framgång med förnybara drivmedel. Projektet visar på hela processen, samverkan med råvaruleverantörer, produktion och distribution. De första idéerna till det som sedan blev Gobigas-projektet började diskuteras för nio år sedan. Det känns bra att nå denna viktiga milstolpe och den belyser verkligen tidsaspekten, säger Alice Kempe på Energimyndigheten.

Enligt Göteborgs Energi har Gobigas-anläggningen, som är först i världen med att kombinera storskalig förgasning med metanisering, kapacitet att försörja cirka 15 000 bilar eller 400 bussar om året med biodrivmedel.