Inbjudan till Samverkansforum inom forskningsområdet aerodynamik

Energimyndigheten och Complete Vehicle Energy Consumption (CVEC), inbjuder till ett Samverkansforum inom forskningsområdet Aerodynamik. Forumet kommer att hållas i Göteborg 21 januari kl 10.00 på Chalmers. Samverkansforumet hålls inom ramen för delprogramet Energi & Miljö inom Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

Syftet med dagen är att sprida information och kunskap mellan olika aktörer och branscher som forskar inom aerodynamikområdet.

Dagens ska också ge utrymme för nätverkande samt att ge möjligheter att finna synergier och samarbetsområden. Forumet är fokuserat på frågor som rör kontinuerlig strömning i luft.

Anmälan sker senast den 12 januari – 2015 till Erik Svahn på Energimyndigheten. Ange eventuella önskemål om specialkost. Deltagandet på samverkansforumet är kostnadsfritt.

Information om möteslokal mejlas ut till anmälda deltagare.