Ny typ av fordonsvärmare sparar bränsle

ReformTech Heating Technologies AB har utvecklat en fordonsvärmare som ger låga utsläppsmängder och har hög bränsleeffektivitet. Energimyndigheten stödjer bolaget med ett tillväxtlån på knappt fem miljoner kronor för utveckling och tester av deras produkter.

ReformTech Heating Technologies AB har utvecklat en katalytisk fordonsvärmare utifrån en fungerande grundteknologi. Värmaren har potential att lösa de problem som bränsledrivna värmare har med utsläpp av miljöfarliga avgaser, liksom de problem som elektriska fordonsvärmare har avseende hög elektrisk effekt och kort räckvidd.

Energimyndighetens lån på 4,95 miljoner kronor ska användas för utveckling av värmarplattform och värmare så att de blir kompletta och fristående enheter för försäljning på nischmarknader och fordonseftermarknaden.

En luftvärmare ska också utvecklas som ska kunna köras på gas eller diesel/bensin, samt på förnybara bränslen som etanol och metanol. ReformTech ska också utveckla kontroll- och styrmoduler, samt användargränssnitt som gör att värmaren kan styras oberoende av fordonet.

- Stödet från Energimyndigheten möjliggör att vår rena värmarteknologi snabbare når ut på fler marknader och kan tillämpas på fler typer av produkter, säger Daniel Hagström, VD på ReformTech.

Det finns goda förutsättningar för en exportmarknad och i förlängningen en positiv effekt på svenskt näringsliv.

- Tekniken innebär stora utsläppsminskningar eftersom den har bättre verkningsgrad än traditionell teknik. Den har 20 procent lägre bränsleförbrukning, vilket minskar utsläppen av koldioxid med cirka 20 procent, men även lägre utsläpp av NOX, partiklar och kolmonoxid. Värmaren kan också drivas med CO2-neutrala biobränslen, som etanol eller biodiesel, säger Ulf Malmquist, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Stödet ges i enlighet med Energimyndighetens uppdrag att medverka till en omställning av energisystemet samt bidrar till Energimyndighetens mål för ökad kommersialisering inom energiområdet. Projektet ligger därmed i linje med Energimyndighetens uppdrag att ställa om Sveriges energisystem till hållbar energiutvinning och med ökad energieffektivitet.

Kontakt:

Ulf Malmquist, Energimyndigheten 016-544 24 59 Åsa Agervald, ReformTech Heating Technologies AB 070-7640989