Föreskrifter beslutade om nytt stöd för energikartläggningar

Nu har Energimyndigheten beslutat om föreskrifter för stöd till energikartläggningar i små och medelstora företag. Föreskrifterna gäller från den 18 juni 2015 och stödet kommer att kunna sökas under juli månad 2015.

Med anledning av regeringens ändringar i förordning (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning som trädde i kraft den 1 januari 2015 har Energimyndigheten nu sett över föreskrifterna för stödet och tagit beslut om nya föreskrifter som gäller från och med den 18 juni 2015.

Föreskrifterna reglerar energikartläggningens innehåll, vilka uppgifter som ska lämnas i ansökan om stöd och i samband med begäran om utbetalning av stöd samt vilka uppgifter som ska lämnas inför uppföljning samt utvärdering av stödet.

Stödet är ännu inte möjligt att söka, men Energimyndigheten planerar att stödet ska kunna sökas under juli månad 2015.

Mer information om när stödet kan sökas kommer att finnas på Energimyndighetens webbplats och i nyhetsbrevet för energikartläggning i små och medelstora företag.