Samarbete med Indien söker företag

The India Sweden Innovations' Accelerator stöttar samarbete kring innovativ energiteknik mellan Indien och Sverige. Just nu söker vi fler deltagande företag till programmet.

Energimyndigheten initierade programmet India Sweden Innovations' Accelerator för att främja tekniköverföring och underlätta kontakter mellan indiska intressenter och innovativa svenska företag. Business Sweden och Confederation of Indian Industry (CII) är samarbetspartners.

Under hösten 2015 går programmet in i en ny fas och Energimyndigheten och Business Sweden söker efter svenska företag som är intresserade av att delta. Intresseanmälan ska lämnas in senast den 19 augusti.

̶ Programmet passar väl med Indiens expansiva energipolitik som inkluderar stora satsningar på förnybart och program kring smarta städer och smarta nät. Vi menar att svensk energiteknik har en stor potential i Indien och att vi kan bidra till att sänka trösklar för att de ska få kontakter med den indiska marknaden, säger Ludvig Lindström, ansvarig för Indiensamarbetet på Energimyndigheten.

De svenska företag som medverkar i programmet är energirelevanta miljöteknikföretag med applikationer eller teknik som kan anpassas till den indiska marknadens behov, prioriteringar och betalningsförmåga. Det är viktigt att alla lösningar går att skala upp för att kunna möta efterfrågan på den indiska marknaden.