Återbruk och återvinning av vindkraft - en möjlighet för kommande generationer

Det finns stora möjligheter i att förbättra återbruk- och återvinningsprocesser för vindkraftverk. I en ny förstudie presenterar Energimyndigheten förslag till åtgärder som kan göras i samverkan med andra aktörer för att underlätta kommande generationsväxlingar inom vindkraften.

Erfarenheten om frågor som rör generationsväxling och återbruk är inte så stor i Sverige. Men med tanke på senare års kraftiga vindkraftsutbyggnad kommer det att bli en allt vanligare fråga. Ett av de förslag som Energimyndigheten presenterar i rapporten är att studera genomförda generationsväxlingar och dra lärdomar av dessa.

– Genom denna förstudie hoppas vi på att starta en diskussion som bidrar till att göra vindkraften mer långsiktigt hållbar i flera bemärkelser, säger Matilda Schön på Energimyndigheten.

Arbetet med förstudien har pågått under några månader och har gjort nedslag i den kunskap som finns tillgänglig samt samlat in information från ett antal utvalda aktörer.

– Det finns många möjligheter men också utmaningar med generationsväxlingar av vindkraftverk. En av utmaningarna är att se till hur tillståndsprocessen kan effektiviseras vid återetablering, säger Kristina Eriksson på Energimyndigheten.