Fortsatt fokus på jämställdhet i energisektorn

Nya jämställdhetsmål för forskningsfinansieringen, ökad uppföljning på interna jämställdhetsmål och idag annonseras också vem som blir årets kraftkvinna i den svenska energibranschen.

Jämställdhetsfrågorna inom energibranschen är fortfarande i fokus och på Energimyndigheten händer det flera saker inom området. Energimyndighetens avdelning för forskning och innovation har nyligen satt upp nya mål för jämställdhet inom den egna forskningsfinansieringsverksamheten.

– Vi vill ha en kvantitativ jämställdhet inom både programråd och bedömargrupper och vi följer upp könsfördelningen hos projektledarna för beviljade ansökningar för utlysningar. I dag är cirka 75 procent av projektledarna män, så det finns lite att jobba på, säger Klara Helstad, enhetschef på avdelningen forskning och innovation.

Sett till myndighetens egen verksamhet finns kvantitativ jämställdhet inom de flesta områden. Där det sticker ut är att vi enligt årsredovisningen 2015 har 61 procent kvinnor och 39 procent män anställda trots att energibranschen historiskt varit en teknikorienterad och mansdominerad bransch, men att det inom Energimyndighetens stödverksamhet är en betydligt större andel kvinnor än män (77 procent kvinnor och 23 procent män).

– Vi tittar också på hur vi väljer att lyfta fram kollegor i olika sammanhang, vi kommer att utbilda medarbetare i genus och jämställdhetsfrågor, samt försöker ha större fokus på genusmedveten och inkluderande kommunikation från myndigheten, säger Energimyndighetens presschef Ola Westberg.

I dag blir det också ytterligare fokus på jämställdhet i branschen då organisationen Kraftkvinnorna för första gången utser årets kraftkvinna. Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma har varit ordförande i juryn som utsett årets pristagare.