Klart med kansli till Forum för smarta elnät

Maria Sandqvist blir chef för kansliet till regeringens nystartade Forum för smarta elnät.

I december 2015 beslutade regeringen att tillsätta ett forum för smarta elnät, och till sitt stöd ska forumet ha ett kansli som inrättas direkt underställt Energimyndighetens generaldirektör. Under vintern har rekryteringen pågått och i dagarna blev det klart att Maria Sandqvist blir kansliets chef. Hon är för närvarande verksamhetsansvarig för produktkrav och miljö på Teknikföretagen, och med erfarenhet från bland annat näringsdepartementet, Naturvårdsverket och Energiutvecklingsnämnden.

– Med Maria kommer kansliet att få en chef med hög kompetens, bred erfarenhet och stor förmåga för det helhetsperspektiv som krävs i uppdraget, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Kansliets fokus är att stödja forumets uppgifter som bland annat innebär att främja och utveckla dialog om smarta näts möjligheter, följa upp genomförande av handlingsplanen för smarta nät, identifiera åtgärder och rekommendationer för områdets utveckling, främja smarta elnät som en tillväxtbransch på en global marknad och planera för samhällsekonomiska utvärderingar och analyser med syfte att avgöra hur smarta elnät kan bidra till de nationella miljö-, klimat och energimålen.

– Forumet har en mycket viktig uppgift i att skapa ett brett samarbete om smarta elnät där de kompetenser som området spänner över finns representerade. Jag ser fram emot att få ta ansvar för detta viktiga uppdrag, säger Maria Sandqvist.

I kansliet kommer Maud Larsen att ansvara för kommunikationsfrågorna. Hon kommer närmast från en tjänst som kommunikationschef vid Hav- och vattenmyndigheten.