Kommuner klara för energi- och klimatcoacher

Nu är det klart att 134 kommuner runtom i landet har fått stöd med 68,3 miljoner kronor. Stödet är fördelat på 42 projekt och innebär att Coacher för energi och klimat kommer erbjuda små och medelstora företag stöd för att energieffektivisera.

Coacherna kommer genomgå ett kompetensutvecklingsprogram som arrangeras av Energimyndigheten. Innan rekrytering av företag påbörjas ska coacherna påbörja sina förberedelser med målgruppsanalys och övrig planering.

Syftet med projektet är att med hjälp av coacherna arbeta riktat med energirådgivning specifikt mot små och medelstora företag med en energianvändning under 300 MWh/år.

- Vi räknar med att de första coacherna kan börja rekrytera företag och genomföra platsbesök på företagen till sommaren säger Marie Rosenqvist, projektledare för Coachprojektet på Energimyndigheten.

Deltagande kommuner

Se vilka kommuner och kommunsamarbeten som kommer att kunna erbjuda små och medelstora företag stöd från coacher.

Företag i kommuner som inte ingår i projektet är välkomna att kontakta coach i närliggande kommun.