Rättelse om antal annullerade elcertifikat i Sverige

I Sverige annullerades den 1 april 12 807 565 stycken elcertifikat för 2015 års kvotplikt.

I pressmeddelandet som Energimyndigheten publicerade 1 april uppgav vi att 12 808 121 stycken elcertifikat annullerades, den uppgiften var felaktig. Övriga uppgifter i pressmeddelandet stämmer.