Snart flera utlysningar inom energilagerområdet

Under våren utlyser Energimyndigheten stöd inom flera forsknings- och innovationsprogram som kopplar till energilagring. Utlysningen inom Batterifondsprogrammet är öppen och under våren öppnar en utlysning inom energilagring i energisystemet.

Batterifondsprogrammets sista utlysning öppen

Den fjärde och sista utlysningen inom Batterifondsprogrammet är nu öppen. Batterifondsprogrammet är ett forsknings- och utvecklingsprogram med inriktning mot teknikområdena batterianvändning/-återvinning och fordonsbatterier.

Batterifondsprogrammet ska bidra till en långsiktigt hållbar användning av alla typer av batterier. Programmet ska också bidra till energieffektivisering av vägfordon genom bättre batterisystem för ökad elektrifiering. Världsledande forskning och utveckling genom nära samarbete mellan akademi och näringsliv ska ge ett betydande bidrag till samhällets omställning mot ett långsiktigt hållbart energisystem och till att skapa arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt.

Energilagring i energisystemet senare i vår

Senare under våren 2016 planeras ytterligare en utlysning inom energilagring med fokus på insatser som bidrar till kommersialisering och utveckling av teknik för energilagring i energisystemet.