Statistik för prisutveckling på energi samt leverantörsbyten under andra kvartalet 2016

Energimyndigheten publicerar nu statistiken för "Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2016".

Statistiken är framtagen på uppdrag av Energimyndigheten som är statistikansvarig myndighet för den officiella energistatistiken.

Här hittar du statistiken (länk till SCB)