Energi- och klimatrådgivare har kraftsamlat för klimatet

Under 2017 har Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare kraftsamlat i tre nationella projekt. Projekten har handlat om att få fler villaägare att installera solceller, att vägleda bostadsrättsföreningar att välja smarta belysningslösningar och att hjälpa privatbilister att få koll på däcktrycket. Utvärderingen visar att projekten redan bidragit till en minskad energianvändning runt om i landet.

Under året har Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare gått ihop och samarbetat i tre nationella projekt. Projekten har syftat till en minskad energianvändning och klimatpåverkan hos privatpersoner och bostadsrättsföreningar och har fokuserat på solel för villaägare, energieffektiv belysning för bostadsrättsföreningar och däcktryck hos privatbilister. Nu visar den första utvärderingen att projekten redan gett effekt.

Totalt har 150 bostadsrättsföreningar fått rådgivning om energieffektiv belysning och resultatet visar att varje besökt förening i snitt kan spara 56 procent av sin elanvändning kopplat till belysning.

– Många föreningar har redan genomfört, eller beslutat om att genomföra, åtgärder som sammanlagt minskar elanvändningen med 500 000 kilowattimmar. Det motsvarar den årliga användningen av hushållsel i cirka 100 hushåll, berättar Jimmy Anjevall Projektledare, Energikontoret Region Jämtland Härjedalen.

Intresset för solceller har också varit stort och över 1 000 personer har fått en fördjupad rådgivning om hur man producerar egen el med hjälp av solceller på taket. Dessutom har cirka 1 300 privatbilister fått hjälp att kontrollera bilens däcktryck. Av dessa hade nästan hälften för lågt tryck vilket kan orsaka en onödigt hög bränsleanvändning.

– Rätt däcktryck kan spara 500 kronor om året och samtidigt minskar slitaget på däcken och väggreppet blir bättre, berättar projektledaren Magnus Hellstrand vid Energikontoret i Mälardalen.

De nationella projekten är en årligen återkommande aktivitet och under nästa år kommer fokusområdena vara sol och hållbart resande.

Om energi- och klimatrådgivningen

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. År 2017 finns energi- och klimatrådgivare i 284 av landets 290 kommuner. De nationella projekten samlar energi- och klimatrådgivare i hela landet och bidrar till att hushåll och bostadsrättsföreningar får hjälp med att fatta energismarta beslut. Samtidigt bidrar insatserna till att utveckla rådgivarnas kunskaper och arbetsmetoder.

För mer information, kontakta:

Samordnare för projekten
Morgan Dahlman, Energimyndigheten
Tel: 016- 542 06 06
E-post: morgan....@energimyndigheten.se

Nationella projektet om solel på villatak
Alvar Palm, projektledare, Energikontoret Hållbar Utveckling Väst
Tel: 076-502 09 93
E-post: alvar...@hallbarutvecklingvast.se

Nationella projektet om däcktrycket
Magnus Hellstrand, projektledare, Energikontoret Mälardalen
Tel: 070 -216 34 14
E-post: magnus.he...@energikontor.se

Nationella projektet om belysning i bostadsrättsföreningar
Jimmy Anjevall, projektledare, Energikontoret Region Jämtland Härjedalen
Tel: 070-710 78 01
E-post: jimmy.a...@regionjamtland.se