Kvartalsrapport om elcertifikatsmarknaden publiceras fredag 17 november

Energimyndigheten och NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) publicerar kvartalsrapport nr 3 för 2017 om elcertifikatsmarknaden på fredag, den 17 november klockan 13.00.

Rapporten är en statusrapport för elcertifikatsmarknaden och innehåller nyckeltal för hur marknaden ser ut just nu.

Kvartalsrapporten kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på vår webbsida för marknadsstatistik.