Energiutblick 2017: Satsa rätt och tjäna mer

Det är vad energieffektivisering går ut på. Riskkapitalister, innovationsföretag, installatörer och leverantörer inom energisektorn kommer att trängas i rummet där workshopen för energi- effektiviseringen äger rum. Det hoppas Andreas Stubelius när han förbereder sin del av Energiutblick 2017 den 14 mars.

Tillsammans med kollegan Peter Bennich ska de presentera Energimyndighetens förslag till en nationell strategi för energieffektivisering med fokus på tillväxt och innovation.

- Många tror att det bara handlar om att spara. Vi ser det tvärtom. Företag som satsar rätt kan effektivisera sin energiförbrukning. Sparandet kommer i andra hand men här finns massor av pengar att tjäna i flera led, säger Andreas Stubelius.

Han står med en plåtbit i handen och ser stolt ut. Plåten väger inte mycket men fungerar som en vanlig plåt. Det är en innovation från Volvo som bidragit till lägre tillverkningskostnader där den minskade energianvändningen bara är en del av vinsten.

- Vi hoppas att vår workshop på sikt ska leda till fler innovationer. Vi ska prata nya affärsmodeller och tillväxtmål. Hur mäter man tillväxt? Jag tror att vi inte ska räkna kilowattimmar, då riskerar vi att tappa fokus. Men det viktigaste är att lyssna till deltagarnas erfarenheter och synpunkter, säger Andreas.

Halvering av energianvändningen till år 2030
Strategin för energieffektivisering syftar till att bidra till Energikommissionens målsättning: en halvering av energianvändningen år 2030. Förutom kloka bidrag till strategin, hoppas Andreas att Energiutblick blir en plats för nätverkande och nya kontakter mellan finansiärer och innovationsföretag.

- Svenska företag är bra på innovationer. Det får vi ofta höra i kontakt med andra länder. Men det är viktigt att vi är med när förändringar inom energisektorn nu sker med rasande fart. Annars riskerar vi att komma på efterkälken, säger Andreas Stubelius.

Sista anmälningsdag till Energiutblick är 21 februari.