Regeringen har utsett Robert Andrén till ny generaldirektör

Regeringen har utsett Robert Andrén till ny generaldirektör och chef för Energimyndigheten från 1 september 2018.

Robert Andrén är sedan augusti 2015 departementsråd och chef för energienheten vid Miljö- och energidepartementet.

Pressmeddelande från Miljö- och energidepartementet.

Foto: Regeringskansliet