Trädbränsle- och torvpriser för fjärde kvartalet 2017

Nu finns statistik om trädbränsle- och torvpriser för det fjärde kvartalet 2017. Det finns även statistik som visar hur priserna har sett ut under en längre period.

Här hittar du statistiken

Trädbränsle- och torvpriser

Prisstatistik för en längre period

Ordlista

Returträ – emballagematerial i industrin eller rivningsmaterial från gamla hus

Biprodukter – främst sågspån och liknande från sågverksindustrin

Skogsflis – grenar, toppar (GROT) och annat röjningsvirke från barr- och lövskog

Förädlade trädbränslen – träpellets och träbriketter