Välkommen på seminarium om lågenergibyggande

Inom några år ska alla nya byggnader vara betydligt mer energieffektiva än idag och det ställer nya krav på byggbranschens kompetens inom lågenergibyggande. För att du som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen ska vara förberedd erbjuder Energimyndigheten kostnadsfria seminarier och en webbutbildning inom Energilyftet.

Energilyftet är en kostnadsfri webbutbildning som vänder sig till dig som är beställare, arkitekt, ingenjör, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker. Genom utbildningen får du en helhetssyn över byggprocessen kopplat till lågenergibyggande gällande nyproduktion och renovering.

Anmäl dig till ett seminarium

Det finns nu flera seminarier du kan anmäla dig till för att öka dina kunskaper inom lågenergibyggande och få en introduktion till webbutbildningen. Under seminariet presenteras drivkrafter till lågenergibyggande och goda exempel och vi diskuterar hur läget ser ut lokalt och regionalt. Under dagen görs även ett studiebesök i en lågenergibyggnad.

Aktuella seminarier

  • 13 april, Göteborg. Sista anmälningsdag 8 april.
  • 16 april, Jönköping. Sista anmälningsdag 9 april.
  • 7 maj, Stockholm. Sista anmälningsdag 30 april.

Anmäl dig till ett seminarium här.