Enjay vann Innovationsrace på Power Circle Summit 2019

Första platsen och 100 000 kronor gick till Enjay som vann Innovationsrace 2019. På andra plats kom SurfCleaner som fick 50 000 kr och på tredje plats kom Einride med en vinst på 25 000 kr. Det nya priset för i år Kommersialiseringspriset gick till Mimbly.

Fotograf: Maximilian Leiding 

Innovationsrace 2019 anordnades av Energimyndigheten, InnoEnergy och Ignite Sweden. Tävlingen är ett återkommande evenemang under Power Circle Summit som hålls varje år.

Upplägget går ut på att fem start-ups pitchar sina idéer för konferensdeltagare som sedan röstar på sin favorit.

En jury gör sedan det slutliga urvalet enligt kriterierna: affärspotential, innovationshöjd, bidrag till ett hållbart system samt implementering av lösning. Juryn bestod av:

  • Malin Carlström, Senior VP Northern Europe – ABB Technology Ventures
  • Robert Andrén, generaldirektör Energimyndigheten
  • Anna Ljungbergh, affärsängel
  • Boel Rydenå-Swartling, affärsängel
  • Bo Normark, Thematic Leader Smart Grids and Electric Storage , InnoEnergy Scandinavia

Juryns motivering till varför Enjay utsågs till vinnare lyder:

”En innovativ och patenterad lösning med global affärspotential och en möjlighet att mycket snabb ge en konkret reduktion i klimatpåverkande utsläpp. Och ett högt kompetent team som redan är branschveteraner. Kort och gott, ett välkänt problem som har hittat en lösning, inte en lösning som söker en marknad.”

Jesper Wirén från företaget Enjay som utvecklar energiåtervinnare för restaurangventilation säger:

– Vi uppskattar Energimyndighetens arbete väldigt mycket - både med finansieringshjälp och alla program som anordnas över året! Prissumman är välbehövlig i vår satsning på försäljning i Sverige och Norge. Tack för att ni tror på oss!  

Enjay har tagit fram världens första patenterade energiåtervinnare som klarar av att återvinna energin från restaurangventilationen, som man idag oftast kastar rakt ut i luften. Problemet med fett och sot har gjort det omöjligt att återvinna på ett effektivt sätt i imkanalen men deras produkt Lepido är helt okänslig för fett så de kan hämta energin och leverera den som värme i ventilation, radiatorkrets, tappvarmvatten etc och/eller som komfortkyla med en besparing på mycket pengar och fossil CO2 för fastighetsägaren varje år.  

SurfCleaner som kom på andra plats har en patenterad produkt som samlar in och separerar allt som flyter på vattenytan från det tunnaste oljeskimmer till tjock olja, slam och plastskräp. Tekniken bygger på gravimetrisk separation och i ett steg separeras upp till 100 procent av det flytande ämnet med en kapacitet på upp till 8 000 liter i timmen. SurfCleanern kan användas i sjöar och vattendrag, hamnar, reningsverk och API bassänger. Befintliga installationer finns på raffinaderier, oljehamnar, kustbevakningen, industrier och reningsverk.    

Företaget Einride som kom på tredje plats är ett svenskt teknikföretag grundat 2016 av Robert Falck, Filip Lilja och Linnéa Kornehed. Einride utvecklar intelligenta transportlösningar – hållbara, kostnadseffektiva och säkra – och har rönt internationell uppmärksamhet för T-poden, den första lastbilen specifikt utformad för elektrisk framdrivning och självkörning  

Kommersialiseringspriset

På årets Innovationsrace så har ett nytt pris introducerats. Syftet med kommersialiseringspriset är att lyfta vikten av att etablerade företag inleder kommersiella samarbeten med unga innovativa start-ups.

Målet med den här satsningen är att hjälpa start-ups med positiv miljöpåverkan att nå sin potentiella marknad snabbare. Företaget Mimbly vann kommersialiseringspriset och får möjlighet att starta ett kommersiellt pilotprojekt med företaget COOR.

– För oss betyder det här samarbetet många nya möjligheter. Det finns många synergier mellan oss och COOR både inom hållbarhet och innovation som kan hjälpa oss att växa betydligt snabbare, säger Isabella Palmgren, vd och grundare av Mimbly.

Mimbly tar fram hållbara vattenlösningar, genom både hårdvara och mjukvara. Mimboxen är Mimblys första produkt som är en tilläggslösning för tvättmaskiner som återvinner upp till 90 procent av vattnet, återvinner energi genom att bevara värmen och fångar in alla mikroplaster som släpps från kläderna. Systemet kan kopplas på flera maskiner åt gången för att maximera den ekonomiska besparingen i tvättstugor i fastigheter, hotell eller tvätterier.