Sök EU-stöd för att anpassa cybersäkerheten till NIS-direktivet

Nu kan du som samhällsviktig aktör inom energisektorn söka EU-stöd. Stödet är till för dig som måste höja cybersäkerhetskapaciteten för att kunna uppfylla kraven i lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga aktörer (NIS).

Aktörer inom energisektorn kan söka delfinansiering från EU för att kunna anpassa verksamheten till och möta lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga aktörer.

Så ansöker du

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samordnar svenska ansökningar. Läs mer om utlysningen och hur du ansöker på MSBs webbplats.

Skicka in en fullständig ansökan till MSB senast den 30 september. MSB granskar sedan din ansökan innan den går vidare till regeringskansliet.

Observera att din ansökan måste innehålla ett intyg från Energimyndigheten. Var därför ute i god tid med din ansökan. Kontakta Energimyndigheten på nisti...@energimyndigheten.se om ni har frågor om detta intyg. 

Alla andra frågor bör skickas till MSB eller INEA direkt. 

Relaterad information

EU-utlysning kopplad till NIS-direktivet (MSBs webbplats)

Säkerhet i nätverk och informationssystem, informaton till aktörer inom energisektorn