Kvartalsrapport för elcertifikatmarknaden publiceras fredag 22 februari

Energimyndigheten och NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) publicerar kvartalsrapport nr 4 för 2018 om elcertifikatmarknaden fredag 22 februari klockan 13:00.

Rapporten är en statusrapport för elcertifikatmarknaden och innehåller bland annat information om godkända anläggningar, elcertifikatsberättigad elproduktion, tilldelning av elcertifikat, projekt under konstruktion, kvotpliktig elanvändning och prisutveckling.

I samband med kvartalsrapporten kommer Energimyndigheten även publicera en ny lista med planerade projekt.

Kvartalsrapporten och listan på planerade projekt kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på vår webbsida för marknadsstatistik.

Datum för kvartalsrapporter 2019

Kvartalsrapport 1 2019

22 maj

Kvartalsrapport 2, 2019

22 augusti

Kvartalsrapport 3, 2019

22 november

Kvartalsrapport 4, 2019

22 februari 2020