Shanghai, San Francisco eller London – vilken marknad passar dig bäst?

Nu tar vi emot ansökningar från företag som känner att de vill ta nästa steg ut på internationell marknad. Våra Cleantech Hubs i London, Shanghai och San Francisco står redo att hjälpa företag med internationella expansionsdrömmar. Sista ansökningsdag är 22 mars.

                           

Företag som antas till programmet får bland annat tillgång till ett brett nätverk, en bättre marknadskännedom samt hjälp med att hitta möjliga partners och finansiärer.  

– Det som krävs av företagen att medverka är förutom att de klassas som små och medelstora företag. De måste också ha tid och finansiella muskler att engagera sig på någon av de internationella marknader som programmet avser, säger Mikael Fjällström, enhetschef på Energimyndigheten.  

Utifrån ansökningarna kommer Energimyndigheten sedan att erbjuda ett antal företag möjlighet att delta i programmet.

Cleantech Hubs

Sedan våren 2017 finansierar Energimyndigheten ett program med hubbar i San Francisco, London samt Shanghai. Programmet ska bistå svenska små och medelstora företag (SME) med innovativa energilösningar att internationalisera sig. Det är nu möjlighet att ansöka om att delta i programmet under perioden maj 2019 till oktober 2020. Det praktiska arbetet med hubbarna drivs av Business Sweden vid kontoren i respektive stad.  

Informationsseminarier

Under vecka 11 kommer ett antal informationsmöten att genomföras på olika platser i Sverige för att informera om såväl detta program som andra. Det gäller till exempel myndighetens insatser i Indonesien men också Scale-up satsningen.

Seminarierna kommer att hållas på följande platser:

  • Tisdag 12 mars, klockan 8.00-10.00 på Linköping Cleantech Park, Gjuterigatan 1C  
  • Onsdag 13 mars, klockan 8.00-10.00 på Stockholm Business Sweden, World Trade Center 
  • Torsdag 14 mars, klockan 8.00-10.00 på Göteborg United Spaces, Östra Hamngatan 16  
  • Fredag 15 mars, klockan 8.00-10.00 på Malmö United Spaces, Nordenskiöldsgatan 24  
  • Tisdag 19 mars klockan 8.00-10.00 på Umeå P5, Storgatan 46 A