Sustainable Mobility Challenge träffar KOMPIS på nätverksmöte

Den 5 februari arrangerade Sustainable Mobility Challenge för första gången en gemensam nätverksträff tillsammans med initiativet KOMPIS (Kombinerad mobilitet som tjänst i Sverige). 130 deltagare samlades på Müchenbryggeriet i Stockholm för att dela kunskaper och erfarenheter kring utveckling och implementering av hållbara mobilitetstjänster.

KOMPIS och Sustainable Mobility Challenge delade med sig av sina målsättningar och status och uppmuntrade deltagarna till dialog. Bland deltagarna fanns såväl entreprenörer och innovatörer som tjänsteleverantörer och behovsägare.  

Fem platser i fokus för minskad biltrafik

Under dagen fick deltagarna ta del av presentationer från de fem platser som finns tillgängliga för accelererad marknadsintroduktion för tävlande i Sustainable Mobility Challenge. Gävleborg, Uppsala, Stockholm, Malmö och Linköping berättade alla om sina respektive behov, utmaningar, resebeteenden och tillgängliga mobilitetstjänster. Gemensamt för samtliga platser är ett behov att minska andelen biltrafik genom implementering av hållbara mobilitetstjänster.  

Presentationer om hållbar transportesektor

Nätverksträffen bjöd även på inspiration i form av presentationer av olika lösningar för att nå målet om en hållbar transportsektor.

Alla presentationerna finns tillgängliga här. 

Sustainable Mobility Challenge.jpeg