Sverige är med och driver omställningen internationellt

I dag 27 maj, inleds ministermötena Clean Energy Ministerial 10 och Mission Innovation 4 i Vancouver, Kanada. Ministermötena samlar länder som vill accelerera omställningen till hållbara energisystem för att minska de globala utsläppen av växthusgaser. Sverige representeras av en delegation som leds av Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Clean Energy Ministerial (CEM) och Mission Innovation (MI) är tätt sammankopplade samarbeten som leds av energiministrarna i G20-länderna och de nordiska länderna. Länderna som deltar står för 90 procent av investeringarna i hållbar energi och 75 procent av de globala utsläppen av växthusgaser.

Syftet med de båda samarbetena är att stärka erfarenhetsutbytet och samarbetet kring policies (lagstiftning) som kan bidra till att påskynda energiomställningen och därigenom minska klimatpåverkan från energisektorn. MI har fokus på ökning av finansiering till forskning och innovation medan CEM har fokus på policies för spridning av marknadsmogna lösningar.

– Det ska bli roligt att företräda Sverige eftersom vi har flera uppmärksammade och lyckade samarbeten att berätta om. Vi ligger i framkant och många vill samarbeta med oss. Jag är stolt över att flera delar av programmet som vi introducerade under MI-3 i Malmö förra året lever vidare under MI-4, säger Robert Andrén generaldirektör Energimyndigheten.

Sverige har stor erfarenhet av forskning, innovation och kommersialisering av energiteknik. Därmed leder vi eller medverkar vi i flera viktiga initiativ under ministermötena:

Avoided Emissions Framework

Avoided Emissions Framework (AEF) är ett ramverk som initierats av Energimyndigheten och kan användas som en global standard för att uppskatta potentialen hos olika energilösningar som bidrar till minskade CO2e utsläpp. Ramverket är framtaget av WWF och har vidareutvecklats i samarbete med bland annat RISE.

Det är ett verktyg för att dels identifiera mer disruptiva och transformativa innovationer och dessutom göra satsningar mer investeringsredo för privat kapital. Investerare idag har inte endast krav på vinst utan även effekt av sina investeringar. Bland annat har Breakthrough Energy Ventures (BEV) sagt att de endast investerar i innovationer som har en stor klimatnytta. Men det finns inte en etablerad praxis eller ett verktyg för att kunna värdera detta. Det är det som är syftet med detta ramverk.    

Pilot Multilateral Call

Österrike leder tillsammans med Sverige utvecklingen av en plattform som för närvarande koordinerar ett nätverk med 30 myndigheter från 23 EU länder och som genomför årliga utlysningar inom området smarta energisystem – ERA-NET Smart Energy Systems.

Med utgångspunkt från det nätverket planeras en gemensam multinationell utlysning inom ramen för Mission Innovation, MICall19,  och ska ses som en första test-utlysning på global nivå.

Ambitionen är att från 2020 kunna lansera en mer långsiktig satsning inom Mission Innovation, där årliga globala utlysningar kan kombineras med utmaningsdrivna verktyg som stöder kommersialiseringsaktiviteter och multinationella samarbeten som främjar företagsetablering på nya marknader.

Private Financing Advisory Network, PFAN

PFAN är ett globalt nätverk av experter inom klimat- och hållbar energifinansiering, som erbjuder gratis företags- och investeringscoaching till företagare som utvecklar hållbara energiprojekt på tillväxtmarknader. Sverige är största bidragsgivaren via Sida och har därmed ordförandeposten.

I Vancouver har PFAN ett pitching event i form av en projekttävling. Prisutdelningen till det vinnande bidraget kommer att ledas av Robert Andrén.

Mission Innovation Champions Programme

Nytt för i år är MI Champions-programmet, ”Championing the clean energy revolution” – ett program för att ge erkännande och stöd till ledare inom energiteknik och forskning. En Champion har valts i varje deltagande land, och dessa kan vara forskare, entreprenörer eller innovatörer. MI Champions kommer att tillkännages på eftermiddagen den 27 maj.

Youth Leaders Forum

Youth Leaders Forum är ett initiativ från ordförandelandet Kanada att engagera framtida generationer i MI:s och CEM:s arbete. Ungdomar från de deltagande länderna har bjudits in att delta i högnivåmötet i Vancouver. Den globala studentorganisationen Student Energy står för arrangemangen.

De vill stödja ungdomar att vara de förändringsledare som formar vårt framtida energisystem och ge dem en röst i beslutsfattningen för att accelerera innovation i industri och policyutveckling.

Med i den svenska delegationen ingår Simone Mattsson som är Sveriges representant. Hon går sista året på sin utbildning som civilingenjör och har ett stort intresse för hållbarhet och infrastrukturrelaterade drönarapplikationer. Parallellt med sina studier har hon utvecklat och driver sitt start-up företag ThermoDrone. Företaget erbjuder kunderna termiska inspektioner av byggnader från luften med hjälp av drönare med syftet att sänka deras koldioxidutsläpp.