Test – så energismarta är smarta högtalare

Energimyndigheten har testat smarta högtalare. Testet visar att dagens högtalare drar en del energi i standby, och att elanvändningen dessutom ökar med som mest 40 procent när mikrofonen i högtalarna är avstängd.

Smarta högtalarna blir allt vanligare i svenska hem och kan, förutom att spela musik, också användas för att söka efter information på internet, svara på frågor eller styra andra smarta produkter i hemmet. Energimyndighetens Testlab har testat fem smarta högtalare från tillverkarna Amazon, Google och Apple och granskat högtalarnas elanvändning och funktion.

På fyra av de testade högtalarna finns en knapp för att stänga av mikrofonen. Testet visar att nästan alla högtalare får en ökad elanvändning, i vissa fall med upp till 40 procent, när mikrofonen stängs av vilket beror på att det då tänds en lampa som visar att den är av.

Knappen kan missuppfattas som högtalarens avstängningsknapp och användare som tror sig stänga av sin högtalare riskerar istället att öka sin elanvändning.

– I framtiden kommer det smarta hemmet kunna hjälpa människor att spara energi, men det är viktigt att man använder och styr produkterna på rätt sätt, annars är risken att energianvändningen istället ökar, säger Arvid Rönnberg på Energimyndighetens Testlab.

Lägst elanvändning har de små högtalarna

Testet visar att de mindre högtalarna, Google Home mini och Amazon Alexa Dot, har lägre elanvändning jämfört med de större varianterna. Det som skiljer dem från de större är ljudkvaliteten.

– För den som vill ha ett riktigt bra ljudsystem är tipset att koppla på en traditionell ljudanläggning till en av de mindre högtalarna. Då får man både ett smart system med bra ljud och en låg elanvändning, säger Arvid Rönnberg på Energimyndighetens Testlab. Men man ska såklart tänka på att den smarta högtalaren är en extra pryl som i sig påverkar miljön och klimatet.

Drar energi även när de inte används

Testet visar att om en smart högtalare står i standby, det vill säga att högtalaren inte används men ändå är inkopplade i eluttaget, under ett helt år skulle elanvändningen som mest bli 21 kilowattimmar (kWh) per år för Google Home och som lägst 12 kilowattimmar för Amazon Alexa.

Om alla hushåll i Sverige skulle ha en smart högtalare i standby-läge skulle den sammanlagda energianvändningen uppgå till mellan 57 och 94 GWh per år. Det kan jämföras med den totala användningen av hushållsel för mellan 11 000 och 18 000 svenska hushåll.

Det finns krav på hur hög energianvändning olika produkter får ha i standby och dessa krav skärps successivt. Energimyndigheten medverkar aktivt i EU-arbetet för att främja energieffektiva och funktionella produkter. De testade högtalarna klarade standby-kraven som gällde vid den tidpunkt då de köptes.

Mer information

Ta del av hela testet av högtalarna här.

Vid frågor, kontakta

Arvid Rönnberg, handläggare vid Energimyndighetens Testlab
Telefon: 016-544 22 71
E-post: arvid.r...@energimyndigheten.se