17 miljoner för resurseffektiv kraftvärmeproduktion

Att slå två flugor i en smäll har aldrig varit så talande inom kraftvärmesektorn. Energimyndigheten har nämligen beviljat cirka 17 miljoner kronor i stöd till Bioshare AB. Stödet går till ett demonstrationsprojekt där kraftvärmeproduktion kombineras med produktion av biobaserade kemikalier och förnybara drivmedel.

Genom så kallad termokemisk samproduktion levererar kraftvärmeverket el och värme, samtidigt som kemikalier och förnybara bränslen produceras. En reaktor som byggs ihop med en panna på ett kraftvärmeverk kan använda en del av den producerade värmen för att tillverka kemikalier eller förnybara bränslen, exempelvis pyrolysolja och flygbränsle.

Demonstrationsanläggning på Hedenverket i Karlstad

En demonstrationsanläggning kommer att byggas på en av Karlstad Energis pannor. Om tekniken är framgångsrik kan många anläggningar i Sverige implementera samma koncept för en kostnads- och resurseffektiv kraftvärmeproduktion. Andra fördelar är att metoden för samproduktion skulle vara konkurrenskraftig mot fristående produktion av förnybara bränslen, samt att det finns exportmöjligheter till andra länder som använder fastbränslepannor.

̶  Det är särskilt intressant att få testa om detta projekt kan finna vägar för att göra kraftvärmeproduktionen mer kostnads- och resurseffektiv. Särskilt de perioder på året när värmebehovet är lägre, säger Benny Fillman forskningshandläggare på Energimyndigheten.

illustration från Karlstad Energi som beskriver termokemisk samproduktion..

Figur: Illustrationen från Karlstad Energi beskriver termokemisk samproduktion.

Om Programmet Pilot och demonstration 

Projektet genomförs inom ramen för forskningsprogrammet Pilot och demonstration. Programmet riktar sig till företag som har produkter och tjänster i behov av att testas i pilot- och demonstrationsprojekt. Projekten tar sikte på omställning av energisystemen och utmaningar i samhället såsom industrin, transport, bioenergi, el-området och bebyggelsen. Även systemdemonstrationer som inkluderar till exempel ekonomiska, infrastrukturella, regelverksmässiga och politiska förutsättningar kan få stöd.  

Projektdeltagare

  • Bioshare AB
  • Chalmers Tekniska Högskola
  • Karlstads Energi AB
  • BillerudKorsnäs AB
  • Kraftringen Energi AB