Har du en innovativ lösning?

Energimyndigheten är Sveriges största forskningsfinansiär på energiforskning. Vi hjälper även företag att affärsutveckla och kommersialisera energiteknik.

Den forskning som Energimyndigheten stödjer omfattar hela innovationssystemet: grundforskning, tillämpad forskning, experimentell utveckling, demonstration, kommersialisering samt spridning av forskningsbaserad kunskap och resultat.

Vi publicerar löpande utlysningar inom en mängd områden. Just nu har vi pågående utlysningar som vänder sig till små och medelstora företag, pilot- och demonstrationsprojekt för innovativa lösningar för energi- och klimatomställningen och forskning som ska bidra till att accelerera omställningen till ett transporteffektivt samhälle bland annat.