Energimyndigheten får gott betyg i Riksrevisionens granskning av statlig FoU-verksamhet

I sin senaste granskning av myndigheter har Riksrevisionen tittat på ett 90-tal statliga myndigheter och hur effektivt dessa bedriver sin FoU-verksamhet. Energimyndigheten får gott betyg inom nästan samtliga områden.

Riksrevisionen är en oberoende myndighet under riksdagen, med uppdrag att granska myndigheternas redovisning och den statliga verksamhetens effektivitet. I granskningen av de statliga myndigheternas verksamhet kring forskning och utveckling, FoU, har Riksrevisionen tittat närmare på:

  • Regeringens styrning av myndigheternas FoU-verksamhet
  • Myndigheternas processer för att säkerställa kvalitet och leverans i FoU-verksamheten
  • Myndigheternas administrativa rutiner för hantering av FoU-stöd

I rapporten framgår det att Energimyndighetens processer, styrning och rutiner håller hög kvalitet, men Riksrevisionen pekar på revisionsarbete som ett område med utvecklingspotential.

– Jag välkomnar Riksrevisionens granskning och det är glädjande att vi framhålls som ett gott exempel i detta sammanhang, särskilt med tanke på hur viktigt vårt arbete med forskning, innovationer och affärsutveckling är för att klara omställningen till ett fossilfritt välfärdssamhälle, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

– Riksrevisionens granskning visar också på hur vårt kontinuerliga förbättringsarbete kring FoU-verksamheten har gett resultat. Och just nu arbetar vi faktiskt med vidareutveckling av myndighetens processer och styrning kring ekonomisk uppföljning, säger Rémy Kolessar, chef för Energimyndighetens avdelning forskning, innovation och affärsutveckling.

Hos Riksrevisionen kan du läsa hela rapporten.