Vi är otåliga. Omställningen till ett hållbart energisystem måste kunna gå fortare. Nu är det upp till oss! Energiutblick är årets mest spännande energikonferens.

Vi ses i Eskilstuna den 9 april 2019 för att inspireras, få ny kunskap och nätverka. Tema för årets konferens är: Så accelererar vi energiomställningen - med människan i centrum.

9 april

Deltagare2.png

Programmet har tagits fram i nära samarbete med Eva Krutmeijer, EKKO AB.

Den 9 april får du ta del av en inspirerande förmiddag på högsta internationella nivå med talare som Max Tegmark, Monica Araya och Pavan Sukhdev. Nye energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman står också på programmet liksom Paul Simons från International Energy Agency. 

På eftermiddagen väljer du fritt bland programpunkter som tar upp frågor som rör forskning och innovation, grön ekonomi, näringslivets ledarskap i energi- och klimatomställningen, jämställdhet i energisektorn, 100 procent förnybar framtid och mycket mer.