Energiutblick 2017 - det hållbara energisystemet startar med samarbete

Energiutblick 2017 gick av stapeln den 14 mars i Stockholm. Du hittar programmet och annat material från konferensen här.

Program och annat material från Energiutblick 2017

 

Den 14 mars 2017 är det dags för Sveriges energikonferens Energiutblick på Stockholm Waterfront Conference Centre. Vi fortsätter att fokusera på omställningen till ett hållbart energisystem.

Dagen kommer att präglas av samtal och dialog mellan aktörer inom näringsliv, offentlig sektor och akademi. Det är dessa aktörer som aktivt ska driva Sveriges utveckling till ett hållbart samhälle. Dagen kommer att präglas av samtal och möten i syfte att knyta varaktiga relationer.

– Vi vill bidra till att skapa varaktiga relationer där konferensen är ett verktyg för samarbeten mellan aktörer som vill arbeta för ett hållbart energisystem, säger Margareta Zeicu, projektledare för Energiutblick.

Inför Energiutblick 2017 har Energimyndigheten valt att fokusera på fyra teman:

Smarta nät och digitalisering

Denna session ska hjälpa oss att teckna en framtida bild av energisektorn när digitalisering och energilager är en del av vår vardag. Vi ska också undersöka vad som krävs för att komma dit. Vilka nya möjligheter öppnas? Vilka strukturella förändringar kommer att ske?

Transporter

På denna hearing kommer vi att stämma av den strategi som just nu tas fram inom Energimyndighetens uppdrag "Omställning till en fossilfri transportsektor". Då uppdraget görs i samverkan med Naturvårdsverket, Trafikanalys, Transportstyrelsen, Trafikverket och Boverket så kommer sessionen att vara myndighetsövergripande då även dessa myndigheter deltar på plats.

Energieffektivisering 2030

Hur kan vi stimulera tillväxt med energieffektivisering och innovation? Energikommissionens mål om 50 procent effektivare energianvändning till 2030 kommer att driva på teknikutveckling och innovation. På denna workshop diskuterar vi om affärsmodeller, styrmedel och företag hänger med denna utveckling. Vad kan Sverige göra för att vara en ledande global aktör inom energieffektivisering och innovation? Hur ska vi värdera övriga resultat och effekter som energieffektivisering leder till?

Förnybar energi

Hälften förnybart i dag – hur når vi 100 procent? Energimyndigheten arbetar för utveckling av ett hållbart energisystem. En del av arbetet har varit inriktat på att skapa samhällsförutsättningar för att bygga ut vindkraft. Det har handlat om allt från elsystem, teknikutveckling och kostnadsfrågor, till att öka kunskap, förankring och planberedskap för vindkraft lokalt. Nu har Energimyndigheten valt att ta ett samlat grepp rörande samhällsförutsättningarna för alla förnybara energislag. Elproduktion är ett centralt område och vi bjuder nu in till en första dialog om vad som krävs för att ställa om till 100 procent förnybar elproduktion till 2040.

Anmälningstiden har gått ut och anmälan är stängd.