Program Energiutblick 2017

Här finner du programmet för 14 mars med hålltiderna.

Moderator: Johan Wester, Flowtalk
09:00-09:30          Registrering och kaffe
09:30-10:30 Erik Brandsma hälsar alla välkomna
  'Att lyfta blicken - ett längre perspektiv på omställningar.'
Nina Wormbs, docent i teknik- och vetenskapshistoria KTH
10:30-14:30 Parallella workshop/hearing
  Hearing: 'Omställning till en
fossilfri transportsektor'
  Workshop:  'Energieffektivisering som
grund för ökad tillväxt och konkurrenskraft'
  Workshop: 'Hälften förnybart idag –
hur når vi 100 procent?'
  Workshop: 'Omställningen till en
digitaliserad energisektor'
14:30-15:15 Gemensam eftermiddagspaus
15:15-17:00 Regeringens politik för en kontrollerad övergång till 100 procent förnybart.
Ibrahim Baylan, Samordnings- och energiminister
  Highlights – sammanfattning från varje workshop/hearing
  Summering
Erik Brandsma
  Trendspaning
Erik Brandsma, Nina Wormbs och Johan Wester
17:00-19:00 Mingelbuffé