Samtycke till deltagande i A Challenge from Swedens nätverk

Nedan lämnar du ditt samtycke till att vi får samla in och lagra personuppgifter om dig som deltagare i nätverket A Challenge from Sweden. Du kan när som helst återta ditt samtycke.

  • Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna.
  • Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
  • Kontakta Energimyndigheten om du vill återkalla ett samtycke som du har lämnat.
  • Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan samtycket återkallas.
  • Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig.
  • Du kan även begära att få felaktiga uppgifter om dig rättade, uppgifter raderade eller begära att behandlingen begränsas.
  • Om du anser att Energimyndighetens behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter.

Samtycke till deltagande i A Challenge from Swedens nätverk

Jag samtycker till att bli en aktiv del av A Challenge from Swedens nätverk:
Jag anmäler mitt intresse för att få nyhetsbrev/mer info om A Challenge from Sweden: