Polen och Baltikum

Datum: 10 april 2013

Plats: ÅFs huvudkontor Solna

Moderator

Staffan Riben, NOG

Talare

  • Ambassadör Matthew Bryza, Director of the International Centre for Defense Studies, Estland
  • Ambassadör Eitvydas Bajarunas, Litauens ambassadör i Sverige
  • Ambassadör Maija Manika, Lettlands ambassadör i Sverige
  • Ambassadör Adam Halacinski, Polens ambassadör i Sverige
  • Ms. Katarzyna Socha, PGNiG Polen
  • Mr. Ando Leppiman, Deputy Secretary General at Ministry of Economic Affairs and Communications for Estonia

Baltikum och Polen har tillsammans med en stor del av Europa sedan länge varit beroende av rysk energiexport. På senare tid har den globala gasmarknaden börjat förändras, mycket tack vare stora skiffergasfyndigheter i Nordamerika. Denna utveckling har i sin tur lett till en ökad tillförsel av flytande naturgas (LNG) i Europa och på så sätt givit en ökad grad av diversifiering av den europeiska gasmarknaden.

Okonventionella energiresurser, som skiffergas och skiffer olja, har öppnat för nya möjligheter för Polen och Baltikum att öka deras respektive energiförsörjningsgrad. Polen är det land i Europa som har störst tillgångar på skiffergas och kommersiell produktion kan vara i gång inom några fåtal år. Estland upptäckte skifferoljeresurser för några år sedan och extraktion av dessa är redan i gång. Även energimixen för Lettland och Litauen är under förändring. Lettland planerar ett nytt kolkraftverk för att ersätta delar av den naturgasbaserade energisystemet och på så sätt minskas beroendet av importerad gas. Litauen utforskar nya oljefyndigheter i Östersjön liksom möjligheter att extrahera skiffergas.

Seminariet gav en beskrivning av den generella energisituationen i Polen, Estland, Litauen och Lettland. De inbjudna talarna gav sin syn på den nuvarande situationen och pågående projekt samt på framtida planer och energimix. Aspekter kring vad en högre grad av integrering i det europeiska energisystemet liksom högre självförsörjningsgrad kan innebära för dessa länder togs även upp; inte minst vad gäller relationerna till Ryssland.