Ett fossilfritt samhälle i Sverige – hur kan det uppnås?

Datum: Onsdagen 9 april 2014
Plats: Bryggarsalen, Odenplan Stockholm

Moderator

Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv

Talare

  • Tomas Hirsch, SSAB
  • Olle Hådell, Fd Trafikverket
  • Lars Andersen Resare, SAS
  • Lise Nordin, Miljöpartiet
  • Isadora Wronski, Greenpeace
  • Carl-Johan Hjerpe, ÅF
  • Ulf Svahn, SPBI

Det 73e NOG-seminariet i ordningen anordnades denna gång på Bryggarsalen vid Odenplan i Stockholm. Seminariet innehöll inlägg från representanter från tre olika samhällssektorer som följdes av kommentatorer som kommenterade tidigare inlägg. Seminariet avslutades med en paneldebatt där samtliga talare tog plats på scen. Seminariets deltagarantal var ungefär 70 personer.

Efter en kort introduktion av dagens moderator Maria Sunér Fleming (Svenskt Näringsliv) var Tomas Hirsch från SSAB i Borlänge först ut. Tomas representerade den energiintensiva industrin. Den stora utmaningen inom stålindustrin som Tomas påtalade är att hitta ett reduktionsmedel som kan ersätta kolet. Ett mer lättuppnåeligt mål på vägen är ett bränslebyte till naturgas, vilket öppnar upp för framtida möjligheter till biogasanvändning.

Näst upp var Olle Hådell som representerade vägtransporter. Olle är tidigare anställd vid Trafikverket och har medverkat i utredningen om fossilfri fordonstrafik (FFF). Ett av förslagen till att minska de fossila bränslena är genom är s.k. drop-in bränslen – biobränslen som blandas in med vanliga bränslen. Olle hade även en viktig poäng i att kollektivtrafiken måste bli lättare att använda och mer attraktiv för att vi ska ändra ett beteende.

Lars Andersen Resare är miljöchef på SAS och representerade således flygtrafiken. Flygindustrin står inför betydande utmaningar för att minska fossilberoendet. The Global Aviation Industry har gjort en indikativ prognos för att utsläppen från flygindustrin 2050 skall vara hälften av vad de var 2005, och för att nå det målet krävs det både utveckling av teknik, infrastruktur och ekonomiska åtgärder.

Efter en kort fikapaus fortsatte seminariet med att de fyra kommentatorerna Isadora Wronski (Greenpeace), Lise Nordin (Miljöpartiet), Carl-Johan Hjerpe (ÅF) och Ulf Svahn (SPBI) fick 10 minuter var att kommentera tidigare inlägg. Seminariet avslutades som vanligt med att alla talare samlades på scen för en diskussion och där auditoriet fick möjlighet att ställa frågor.

Tack till alla deltagare, talare och dagens moderator Maria Sunér Fleming.