Pågående remisser

Energimyndigheten ber ibland andra myndigheter och organisationer att yttra sig över våra förslag, så kallad remiss. Här publicerar vi remisser där inte svarstiden gått ut.

Förslag på nya föreskrifter för solcellsstödet

Energimyndigheten vill ha synpunkter på förslaget av ändringar i föreskriften om solcellsstödet. Ändringarna minskar kraven på uppgifter som behöver lämnas i samband med ansökan, begäran om utbetalning, samt uppföljning av solcellsstödet.

Sista dag att svara på remissen är 26 oktober. Synpunkterna skickas med e-post till regist...@energimyndigheten.se, gärna med en kopia till linus.p...@energimyndigheten.se