Pågående remisser

Energimyndigheten ber ibland andra myndigheter och organisationer att yttra sig över våra förslag, så kallad remiss. Här publicerar vi remisser där inte svarstiden gått ut.