Pågående remisser

Energimyndigheten ber ibland andra myndigheter och organisationer att yttra sig över våra förslag, så kallad remiss. Här publicerar vi remisser där inte svarstiden gått ut.

Just nu har vi inga pågående remisser.