Läget på elmarknaden

Läget på elmarknaden har varit en gemensam elmarknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Vi har varje vecka rapporterat om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Läget på elmarknaden har publicerats veckovis sedan 2014, men från och med den 1 februari 2018 gör vi ett uppehåll. Uppehållet beror på övergång till andra IT-lösningar.

Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten arbetar nu gemensamt vidare för att även fortsättningsvis publicera ändamålsenlig information om läget på elmarknaden. Vi återkommer så snart som möjligt.