Sökresultat

Sökresultatlista

Din sökning på test värmepumpar gav 24 träffar

 1. 2019-03-25

  Var med och testa hållbara mobilitetslösningar för en snabbare marknadsintroduktion

  mobilitetstjänster kan få stöd Projekten ska fokusera på att testa och utveckla en ny tjänst som samordnar och tillgängliggör ... som projekten ska bidra till att uppnå: Att ha testat minst en hållbar mobilitetslösning som utgår ifrån

 2. 2015-04-01

  Forskningsprogrammet EFFSYS EXPAND

  utlysning ska vara inriktat mot teknikområde värmepumpar, kyla samt värme- och kyllager. Utlysningens ... utlysning ska inrikta sig mot teknikområde: Värmepumpar: nya värmepumpkoncept, köldmedier, komponentutveckling

 3. 2015-06-18

  Forskningsprogrammet Fjärrsyn

  17 Välkommen med ansökningar till den sista utlysningen i forskningsprogrammet ... energisystemet påverkas när fjärrvärme ersätts med värmepumpar och tvärtom, men också om hur dagens styrmedel

 4. 2016-03-16

  Samverkansprogrammet E2B2 – energieffektivt byggande och boende

  17 Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad välkomnar sökande i den femte ... uppföljning av konsumentnära energiteknik såsom värmepumpar, solceller, solfångare och energilagring, feedback

 5. 2020-12-16

  Utlysning 1 Energipilot Gotland

  17 Du som representerar ett litet eller medelstort företag och kan ta fram ... för hela Sverige där det i mindre skala går att testa effektiva och skalbara transport- och energiomställningslösningar

 6. 2019-05-13

  Demonstrera lösningar för hållbar användning av material

  näringsliv. Projekten kan vara i pilotskala, testbäddsmiljö eller i verklig miljö. Projekt som vi vill ... Utlysningen riktar sig till projekt som i pilotskala, testbäddsmiljö eller i verklig miljö avser att demonstrera

 7. 2019-01-16

  Vill du ta fram nästa generations kraftelektronik?

  kan vara relevanta för projekt i utlysningen är: Test och utveckling av prototypsystem med BBG-elektronik ... kraftelektronik med användning av BBG-komponenter. Test av elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Tillförlitlighetsstudier

 8. 2018-10-11

  Var med och bidra till en snabbare elektrifiering av transportsektorn

  relevans för elektromobilitet. Testmetodik- och testsystemutveckling samt modellering. För att elektromobilitetsområdet ... därför projekt vars syfte är att utveckla testmetodik- och testsystem samt modellering inom elektromobilitetsområdet

 9. 2020-06-15

  Sök stöd för forskning och innovation inom elektromobilitet

  rör forskning och innovation av: Testmetodik- och testsystemutveckling samt modellering. För att elektromobilitetsområdet ... därför projekt vars syfte är att utveckla testmetodik- och testsystem samt modellering inom elektromobilitets-området

 10. 2019-03-15

  Vill du bidra till forskning om hållbar stadsutveckling och smarta städer?

  17 NordForsk, Finlands Akademi, Formas, Forte, Energimyndigheten och Norges forskningsråd ... utlysningstexten på  https://www.nordforsk.org/en/news/urban-test?set_language=en.                               

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. >
 5. >>
Se fler resultat