Sökresultat

Sökresultatlista

Din sökning på test värmepumpar gav 556 träffar

 1. 2019-10-21

  Guide för energieffektiva företag

  Guide för energieffektiva företag Guide för energieffektiva företag ... avsnittet Verktyg i arbetet hittar du bland annat ett Test av nuläge för att se var ditt företag befinner sig

 2. 2015-10-09

  Energimyndighetens Testlab

  Testlab testar produkter i ett ackrediterat testlaboratorium. Fokus i resultaten är energianvändning, funktion ... funktion, buller och andra viktiga egenskaper. Testerna ska efterlikna verkligheten och utförs i labbmiljö

 3. 2018-10-09

  CorPowers vågkraftverk klarar havsstormar

  levererat sin slutrapport från havstesterna av vågkraftverket i halvskala. Testerna av vågkraftverket visar ... steg för CorPower Ocean AB är att konstruera och havstesta ett vågkraftverk i fullskala och därefter demonstrera

 4. 2016-10-28

  IEA Heat Pumping Technologies

  IEA HPP samarbetet fokuserar på forsknings- ocu utvecklingsinsatser inom värmepump- ... fokuserar på forsknings- ocu utvecklingsinsatser inom värmepump- och kylområdet men även tittar på tillämpning

 5. 2016-06-07

  Villavärme jämnar ut elförbrukningen

  elförbrukning. I ett lokalt elnät i Uppland kommer värmepumparna i 500 villor att samarbeta och ta hänsyn till ... Varje villaägare får en smart termostat till sin värmepump och därmed lägre elförbrukning. Termostaterna

 6. 2020-03-10

  Fyra kommuner med kraftig ökning av förnybara bränslen i fjärrvärme

  4 Användningen av förnybara bränslen till fjärrvärmeproduktionen ... värmekraft produceras fjärrvärme med elpannor, värmepumpar, rökgaskondensering och spillvärme. Stor ökning

 7. 2015-02-05

  Elektriska bussar anpassas till kallt klimat

  Företaget Hybricon Bus Systems AB utvecklar ett elektrifierat bussystem, särskilt ... utnyttjandegrad. Bussarnas klimatsystem innehåller värmepumpar och tillvaratar spillvärme som alstras i några

 8. 2017-03-28

  Ny energimärkning ska underlätta för konsumenten att göra medvetna val

  6 Ny energimärkning ska underlätta för konsumenten att göra medvetna ... vitvaror, på tv-apparater, lampor, alla typer av värmepumpar, varmvattenberedare och på däck och är gemensam

 9. 2019-03-14

  Hur använder vi energi fram till 2050?

  4 Fram till 2050 kommer den totala energianvändningen att minska, vilket till stor del ... byggnader med direktverkande el konverterar till värmepumpar. Efter 2035 är potentialen för dessa åtgärder

 10. 2015-06-09

  Luftvärmare, kylprodukter och högtemperatur processkylaggregat

  Luftvärmare, kylprodukter och högtemperatur processkylaggregat får ... värmare för luftbaserade distributionssystem (värmepumpar och centrala luftvärmare). Dokument från EU-kommissionen

 1. <<
 2. <
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 8. 10
 9. 11
 10. 12
 11. 13
 12. 14
 13. >
 14. >>
Se fler resultat