Publiceringsplan 2018

Här hittar du datum för när ny statistik publiceras.

Officiell statistik

Produkt Produktkod Referenstid Publiceras
Energistatistik för flerbostadshus EN0101 2017 2018-04-05
Energistatistik för småhus EN0102 2017 2018-04-05
Energistatistik för lokaler EN0103 2017 2018-04-05
Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler EN0112 2017 2018-04-05

Årlig el-, gas- och fjärrvärmestatistik

EN0105 2017 2018-11-30
Kvartalsvis bränslestatistik EN0106 4e kvartalet 2017 2018-04-03
Kvartalsvis bränslestatistik EN0106 1a kvartalet 2018 2018-07-02
Kvartalsvis bränslestatistik EN0106 2a kvartalet 2018 2018-09-24
Kvartalsvis bränslestatistik EN0106 3e kvartalet 2018 2018-12-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 nov-17 2018-01-07
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 dec-17 2018-02-16
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 jan-18 2018-03-16
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 feb-18 2018-04-18
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 mar-18 2018-05-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 apr-18 2018-06-16
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 maj-18 2018-07-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 jun-18 2018-08-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 jul-18 2018-09-18
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 aug-18 2018-10-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 sep-18 2018-11-16
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 okt-18 2018-12-17
Månatlig elstatistik EN0108 nov-17 2018-01-15
Månatlig elstatistik EN0108 dec-17 2018-02-09
Månatlig elstatistik EN0108 jan-18 2018-03-09
Månatlig elstatistik EN0108 feb-18 2018-04-10
Månatlig elstatistik EN0108 mar-18 2018-05-11
Månatlig elstatistik EN0108 apr-18 2018-06-11
Månatlig elstatistik EN0108 maj-18 2018-07-10
Månatlig elstatistik EN0108 jun-18 2018-08-10
Månatlig elstatistik EN0108 jul-18 2018-09-10
Månatlig elstatistik EN0108 aug-18 2018-10-10
Månatlig elstatistik EN0108 sep-18 2018-11-09
Månatlig elstatistik EN0108

okt-18

2018-12-10
Oljeleveranser kommunvis redovisning EN0109

2017

2018-08-27
Industrins årliga energianvändning

EN0113

2017

2018-12-14

Energianvändningen inom byggsektorn EN0114    
Energianvändningen inom fiskesektorn EN0115 2017 Framskjutet till december 2018
Skogsbrukets energianvändning EN0116 2017 2018-11-01
Leveranser av fordonsgas EN0120 nov-17 2018-01-18
Leveranser av fordonsgas EN0120 dec-17 2018-02-20
Leveranser av fordonsgas EN0120 jan-18 2018-03-19
Leveranser av fordonsgas EN0120 feb-18 2018-04-18
Leveranser av fordonsgas EN0120 mar-18 2018-05-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 apr-18 2018-06-18
Leveranser av fordonsgas EN0120 maj-18 2018-07-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 jun-18 2018-08-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 jul-18 2018-09-18
Leveranser av fordonsgas EN0120 aug-18 2018-10-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 sep-18 2018-11-19
Leveranser av fordonsgas EN0120 okt-18 2018-12-18
Oförädlat trädbränsle EN0122 2017 2018-11-30
Installerade solcellsanläggningar EN0123 2017 2018-03-28
Kvartalsvisa energibalanser EN0201 3e kvartalet 2017 2018-01-15
Kvartalsvisa energibalanser EN0201 4e kvartalet 2017 2018-04-09
Kvartalsvisa energibalanser EN0201 1a kvartalet 2018 2018-07-09
Kvartalsvisa energibalanser EN0201 2a kvartalet 2018 2018-10-08
Årliga energibalanser EN0202 2017 2018-12-17
Kommunal och regional energistatistik EN0203 2016 2018-02-23
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 dec-17 2018-01-23
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer)  EN0301  jan-18 2018-02-23
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 feb-18 2018-03-23
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 mar-18 2018-04-23
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 apr-18 2018-05-23
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 maj-18 2018-06-21
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 jun-18 2018-07-23
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 jul-18 2018-08-23
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 aug-18 2018-09-21
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 sep-18 2018-10-23
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 okt-18 2018-11-23
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 nov-18 2018-12-20
Energipriser på naturgas och el EN0302 2a halvåret 2017  2018-02-13
Energipriser på naturgas och el  EN0302  1a halvåret 2018

2018-08-24

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör  EN0306   2017 2018-02-13
Trädbränsle- och torvpriser EN0307 4e kvartalet 2017  2018-03-05
Trädbränsle- och torvpriser   EN0307 1a kvartalet 2018 2018-06-05
Trädbränsle- och torvpriser  EN0307 2a kvartalet 2018 2018-09-05
Trädbränsle- och torvpriser  EN0307 3e kvartalet 2018 2018-12-05

Transportsektorns energianvändning

Samtliga transportslag

EN0118 2016 2018-04-24

Transportsektorns energianvändning

Bantrafikens energianvändning

EN0118

 2017  2018-06-07

 

Publiceringstidpunker för övriga produkter

Produkter   Referenstid Publiceras 
 Produktion av biogas och användning av rötrester  2017  
 Kortsiktsprognos vår   Mars
 Kortsiktsprognos höst   Juli 
 Indikatorrapport   Maj 
 Energiläget i siffror  2016  
 Vindkraftsstatistik 2017 2018-05-03