Publiceringsplan 2019

Officiell statistik

Produkt Produktkod Referenstid Publiceras
Energistatistik för flerbostadshus EN0101 2018 2019-10-17
Energistatistik för småhus EN0102 2018 2019-10-17
Energistatistik för lokaler EN0103 2018 2019-10-17
Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler EN0112 2018 2019-10-17

Årlig el-, gas- och fjärrvärmestatistik

EN0105 2018 2019-11-29
Kvartalsvis bränslestatistik EN0106 4e kvartalet 2017 2019-04-01
Kvartalsvis bränslestatistik EN0106 1a kvartalet 2018 2019-07-01
Kvartalsvis bränslestatistik EN0106 2a kvartalet 2018 2019-09-23
Kvartalsvis bränslestatistik EN0106 3e kvartalet 2018 2019-12-16
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 nov-18 2019-01-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 dec-19 2019-02-19
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 jan-19 2019-03-19
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 feb-19 2019-04-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 mar-19 2019-05-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 apr-19 2019-06-18
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 maj-19 2018-07-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 jun-19 2018-08-16
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 jul-19 2019-09-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 aug-19 2019-10-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 sep-19 2019-11-19
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 okt-19 2019-12-17
Månatlig elstatistik EN0108 nov-18 2019-01-15
Månatlig elstatistik EN0108 dec-18 2019-02-08
Månatlig elstatistik EN0108 jan-19 2019-03-08
Månatlig elstatistik EN0108 feb-19 2019-04-10
Månatlig elstatistik EN0108 mar-19 2019-04-10
Månatlig elstatistik EN0108 apr-19 2019-06-11
Månatlig elstatistik EN0108 maj-18 2019-07-10
Månatlig elstatistik EN0108 jun-19 2019-08-09
Månatlig elstatistik EN0108 jul-19 2019-09-10
Månatlig elstatistik EN0108 aug-19 2019-10-11
Månatlig elstatistik EN0108 sep-19 2019-11-08
Månatlig elstatistik EN0108

okt-19

2019-12-10
Oljeleveranser kommunvis redovisning EN0109

2018

2019-08-28
Industrins årliga energianvändning

EN0113

2018

2019-12-16

Energianvändningen inom byggsektorn EN0114    
Energianvändningen i fritidshus EN0110    
Energianvändningen inom fiskesektorn EN0115    
Energianvändning inom skogsbruket EN0116 2018 2019-10-31
Leveranser av fordonsgas EN0120 nov-18 2018-01-18
Leveranser av fordonsgas EN0120 dec-18 2018-02-20
Leveranser av fordonsgas EN0120 jan-19 2018-03-19
Leveranser av fordonsgas EN0120 feb-19 2018-04-18
Leveranser av fordonsgas EN0120 mar-19 2018-05-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 apr-19 2018-06-18
Leveranser av fordonsgas EN0120 maj-19 2018-07-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 jun-19 2018-08-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 jul-19 2018-09-18
Leveranser av fordonsgas EN0120 aug-19 2018-10-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 sep-19 2018-11-19
Leveranser av fordonsgas EN0120 okt-19 2018-12-18
Oförädlat trädbränsle EN0122 2018 2018-11-30
Installerade solcellsanläggningar EN0123 2018 2018-03-28
Kvartalsvisa energibalanser EN0201 3e kvartalet 2018 2019-01-15
Kvartalsvisa energibalanser EN0201 4e kvartalet 2018 2019-04-09
Kvartalsvisa energibalanser EN0201 1a kvartalet 2019 2019-07-05
Kvartalsvisa energibalanser EN0201 2a kvartalet 2019 2019-10-08
Årliga energibalanser EN0202 2018 2018-12-18
Kommunal och regional energistatistik EN0203 2017 2019-02-26
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 dec-18 2019-01-23
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer)  EN0301  jan-19 2019-02-22
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 feb-19 2019-03-22
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 mar-19 2019-04-24
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 apr-19 2019-05-23
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 maj-19 2019-06-20
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 jun-19 2019-07-23
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 jul-19 2019-08-22
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 aug-19 2019-09-23
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 sep-19 2019-10-22
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 okt-19 2019-11-21
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 nov-19 2019-12-19
Energipriser på naturgas och el EN0302 2a halvåret 2018 2018-02-13
Energipriser på naturgas och el  EN0302  1a halvåret 2019

2018-08-24

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör  EN0306   2018 2018-02-13
Trädbränsle- och torvpriser EN0307 4e kvartalet 2018 2019-03-05
Trädbränsle- och torvpriser   EN0307 1a kvartalet 2019 2019-06-05
Trädbränsle- och torvpriser  EN0307 2a kvartalet 2019 2019-09-05
Trädbränsle- och torvpriser  EN0307 3e kvartalet 2019 2019-12-05

Transportsektorns energianvändning

Samtliga transportslag

EN0118 2017 2019-01-17

Transportsektorns energianvändning

Bantrafikens energianvändning

EN0118

 2017 2019-06-12

 

Publiceringstidpunker för övriga produkter

Produkter   Referenstid Publiceras 
 Produktion av biogas och användning av rötrester  2018 2019-10-01
 Kortsiktsprognos vår   Mars
 Kortsiktsprognos höst   Juli 
 Indikatorrapport   Maj 
 Energiläget i siffror  2017 Mars
 Vindkraftsstatistik 2018 2019-04-16