Energianvändningen inom jordbruket

Statistiken beskriver den slutliga energianvändning för jordbrukssektorn exklusive transporter. Statistiken redovisas som färdiga tabeller och diagram samt i statistikdatabasen.