Här hittar du statistik inom området Industri och näring. Statistiken finns tillgänglig antingen i form av en publikation i vår webbshop, i vår statistikdatabas, som en excel-fil på vår webbplats eller på SCB:s webbplats. Statistik som är officiell är märkt med logotypen för Sveriges officiella statistik.

Mer information om de olika statistikprodukterna, samt Beskrivning av statistiken, finner ni här.

Industrins energianvändning - tabeller

1a. Total energianvändning (inkl. transporter) inom mineral- och tillverkningsindustri enligt SNI2002, 2005-2007

1b. Total energianvändning (inkl. transporter) inom mineral- och tillverkningsindustri enligt SNI2007, 2008-

2. Total energianvändning (inkl. transporter) inom mineral- och tillverkningsindustri fördelad på energivara, 2005-

3a. Användning av energivaror inom mineral- och tillverkningsindustri enligt SNI2002, 2005-2007

3b. Användning av energivaror inom mineral- och tillverkningsindustri enligt SNI2007, 2008-

4a. Användning av egenproducerade biobränslen inom mineral- och tillverkningsindustri enligt SNI2002, 2005-2007

4b. Användning av egenproducerade biobränslen inom mineral- och tillverkningsindustri enligt SNI2007, 2008-

5a. Kostnader för inköpt energi inom mineral- och tillverkningsindustri, 1000 SEK, enligt SNI2002, 2005-2007

5b. Kostnader för inköpt energi inom mineral- och tillverkningsindustri, 1000 SEK, enligt SNI2007, 2008-

6a. Energianvändning per anställd, MWh/anställd, enligt SNI2002, 2005-2007

6b. Energianvändning per anställd, MWh/anställd, enligt SNI2007, 2008-

I vår statistikdatabas

Industrins energianvändning 

Skogsbrukets energianvändning 

Fiskesektorns energianvändning

Byggsektorns energianvändning 

I vår webbshop (öppnas i nytt fönster)

Energianvändning inom jordbruket 2013 

Energianvändningen inom skogsbruket 2005  

Energianvändning inom fiskesektorn 2005 

Energianvändning inom byggsektorn 2004 

Statistik och rapporter finns också på följande produktsidor

Energiläget

Energiindikatorer

SCB:s webbplats (öppnas i nytt fönster)

Kvartalsvis bränslestatistik 

Månatlig elstatistik 

Kommunal och regional energistatistik 

Industrins årliga energianvändning 2004