Tillbaka

Jämförelsesida

Enkel tabell
Utökad tabell
MODELL Mitsubishi Energy Save In-Vest
Modell PUHZ-SW75VHA Energy Save AW 24.4-IOU-QC In-Vest LVE-09 Bosch EHP 8 AW Nibe F-2025 8 kW Carrier AquaSnap Plus Thermia Atec HP 11 Daikin ERLQ011CAW1 Viessmann Vitocal-300 AW-O Sirius S2-7 Luft Thermia Atria Optimum 8
Inomhusdel EHST20C-YM9B AW 24.4-IIU-QC/MWT300.3-3 kW TKT-300L CC160/9 VVM 300cu Tank VB 200/90 OEM MBH TWS 200 Cu EKHVX0116BB9WN Vitocell 100-V BKL T10S MBH TWS 300 Connector
Effekt (max)

Anger maximal effekt i kilowatt utan eltillsats när vattnet till radiatorerna är +45°C och då utomhustemperaturen är +7°C.  Husets effektbehov beräknas av installatören utifrån energibehovet och beroende på var i landet huset ligger.

11,1 kW 8,4 kW 8,2 kW 7,1 kW 7,7 kW 8,5 kW 10,5 kW 11,2 kW 9,2 kW 7,2 kW 7,8 kW
Pris (med moms)

Priset är ett ungefärligt pris med moms. Kostnad för installationen tillkommer. Ta in offerter från flera installatörer och jämför priser och övriga villkor.

90 000 kr 60 700 kr 49 995 kr 84 600 kr 89 400 kr 61 900 kr 96 900 kr 89 000 kr 113 000 kr 82 500 kr 93 375 kr
Testad

Den månad och det år som testet publicerats. De flesta luftvattenvärmepumparna är testade år 2011, men tre är från åren 2006 till 2009.

September 2013 April 2013 April 2013 September 2011 September 2011 September 2011 September 2011 Oktober 2011 Juni 2009 Mars 2007 December 2006
Reglering av kompressor

Det finns två olika sätt att reglera värmepumpen. Med på/av-reglering går kompressorn på full effekt eller så är den avstängd. Varvtalsreglering innebär att effekten  anpassas successivt beroende på hur behovet av värme och varmvatten varierar.

Varvtalsreglering (inverter) Varvtalsreglering (inverter) Varvtalsreglering (inverter) På/Av-reglering På/Av-reglering Varvtalsreglering (inverter) På/Av-reglering Varvtalsreglering (inverter) Varvtalsreglering (inverter) På/Av-reglering På/Av-teknik
HUS MED OLIKA ENERGIBEHOV

Den beräknade energibesparingen och årsvärmefaktorn, i tre hus med olika stort behov av uppvärmning, 15 000, 25 000 eller 35 000 kilowattimmar per år. Jämför bara siffrorna för det energibehov som bäst motsvarar ditt hus.

OBS! Detta är en teoretiskt beräknad besparing baserad på resultat från laboratorietester. Den verkliga besparingen kan bli lägre eller högre.

Årsvärmefaktorn är ett mått på hur effektiv värmepumpen är, ju högre siffra desto bättre. Kallas även systemårsvärmefaktor. Är årsvärmefaktorn för uppvärmningssystemet 3,0 betyder det att värmepumpen ger tre gånger mer värme än den el som måste tillföras för att kunna hålla huset varmt under ett helt år.

Beräkningarna baserar sig på följande antaganden:

  • Huset ligger i södra Sverige där årsmedeltemperaturen är + 6°C.
  • 20 procent av värmebehovet går till tappvarmvatten.
  • Huset har radiatorer (element) där vattnet som går till radiatorerna är + 55°C och vattnet som går tillbaka från radiatorerna är + 45°C vid lägsta utomhustemperatur.
  • Eltillsatsen används då värmepumpen inte klarar husets värmebehov.
  • Hushållsel ingår inte i beräkningen.
15 000 kWh/år
Energibesparing 8 700  kWh/år 7 200  kWh/år 7 900  kWh/år 9 000  kWh/år 9 300  kWh/år 9 600  kWh/år 10 000  kWh/år 9 500  kWh/år 9 500  kWh/år 8 600  kWh/år 9 200  kWh/år
Årsvärmefaktor 2,4 1,9 2,1 2,5 2,6 2,8 3,0 2,7 2,7 2,4 2,6
25 000 kWh/år
Energibesparing 14 500  kWh/år 11 700  kWh/år 12 300  kWh/år 14 600  kWh/år 15 100  kWh/år 14 300  kWh/år 16 500  kWh/år 15 700  kWh/år 16 000  kWh/år 13 500  kWh/år 14 800  kWh/år
Årsvärmefaktor 2,4 1,9 2,0 2,4 2,5 2,3 2,9 2,7 2,8 2,2 2,4
35 000 kWh/år
Energibesparing 19 500  kWh/år 15 000  kWh/år 15 400  kWh/år 18 600  kWh/år 19 700  kWh/år 17 600  kWh/år 22 200  kWh/år 21 400  kWh/år 21 400  kWh/år 17 100  kWh/år 19 100  kWh/år
Årsvärmefaktor 2,3 1,8 1,8 2,1 2,3 2,0 2,7 2,6 2,6 1,9 2,2
VÄRMEEFFEKT VID OLIKA TEMPERATURER

Den uppmätta effekten som värmepumpen ger vid fyra olika utomhustemperaturer och vid tre olika temperaturer på vattnet som går från värmepumpen till radiatorerna (elementen).

Mätpunkter som är streckade i tabellen ingår inte i den internationella standardmetoden för tester.

+7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C
35°C till radiatorerna 11,1kW|8,0kW|-|- 7,7kW|5,4kW|-|- 7,4kW|5,1kW|-|- 7,1kW|5,8kW|-|- 7,8kW|6,9kW|-|- 9,0kW|6,1kW|-|- 10,7kW|8,6kW|-|- 11,8kW|9,2kW|-|- 9,9kW|8,3kW|-|- 8,2kW|6,5kW|-|- 7,9 kW|6,9 kW|-|-
45°C till radiatorerna 11.1kW|7,7kW|7,3kW|6,3kW 8,4kW|5,5kW|5,4kW|3,8kW 8,2kW|5,3kW|5,2kW|3,7kW 7.1kW|5,9kW|5,5kW|4,3kW 7,7kW|6,9kW|5,4kW|4,3kW 8,5kW|5,9kW|5,5kW|1,4kW 10,5kW|8,4kW|6,9kW|5,4kW 11,2 kW|9,1kW|10,3kW|9,9kW 9,3kW|8,5kW|6,4kW|5,0kW 7,2kW|5,7kW|4,0kW|2,6kW 7,8kW|6,6kW|5,2kW|4,0kW
55°C till radiatorerna 9,1kW|-|6,3kW|- Klarade inte 55°C till radiatorerna Klarade inte 55°C till radiatorerna. 7,9kW|-|5,3kW|- Läs mer om testet 4,2kW|-|2,5kW|- 10,0kW|-|6,7kW|- Läs mer om testet 10,5kW|-|6,5kW|- 6,3kW|-|3,1kW|- 7,5kW|-|5,1kW|-
VÄRMEFAKTOR (COP) VID OLIKA TEMPERATURER

Är ett mått på värmepumpens effektivitet, och anger hur mycket energi värmepumpen ger i förhållande till den elenergi den förbrukar i drift. 

En värmefaktor på till exempel 3,0 betyder att värmepumpen ger tre gånger så mycket värme som den el den använder. 

Värmefaktorn uppmättes vid olika temperatur på vattnet till radiatorerna och olika utomhustemperaturer. Den engelska förkortningen som ofta används av tillverkare är COP, Coefficient of performance.

+7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C
35°C till radiatorerna 3,5|2,7|-|- 3,1|2,1|-|- 3,2|2,1|-|- 3,5|2,9|-|- 3,5|3,2|-|- 3,6|2,9|-|- 4,7|3,9|-|- 4,6|3,5|-|- 4,2|3,6|-|- 3,5|3,1|-|- 3,5|3,1|-|-
45°C till radiatorerna 3,1|2,4|2,2|1,9 2,7|1.9|1,9|1,4 2,8|1,8|1,9|1,4 2,9|2,4|2,2|1,8 3,0|2,8|2,3|1,9 2,9|2,4|2,2|1,5 3,8|3,1|2,7|2,2 3,5|2,7|2,3|1,9 3,3|3,1|2,4|2,0 2,9|2,6|2,1|1,7 3,0|2,6|2,3|1,9
55°C till radiatorerna 2,5|-|1,8|- Klarade inte 55°C till radiatorerna Klarade inte 55°C till radiatorerna. 2,5|-|1,8|- Läs mer om testet 2,7|-|1,9|- 3,1|-|2,2|- Läs mer om testet 2,9|-|2,0|- 2,4|-|1,7|- 2,5|-|1,9|-
VÄRMEEFFEKT VARVTALSREGLERING

Den uppmätta effekten som värmepumpen ger när den går på 75 eller 50 procent av sin kompressoreffekt.  Kallas ibland för att värmepumpen går på "dellast". Mäts bara upp på värmepumpar med varvtalsreglering, även kallad inverter.

+7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C
75% kompressoreffekt 8,5kW|-|-|- 5,9kW|-|-|- 5,9kW|-|-|- Har ej varvtalsreglering Har ej varvtalsreglering 6.3kW|-|-|- Har ej varvatlsreglering 8,4kW|-|-|- 6,8kW|-|-|- Har ej varvtalsreglering Har ej varvtalsreglering
50% kompressoreffekt 5,8kW|4,0kW|-|- 3,8kW|2,7kW|-|- 3,7kW|2,6kW|-|- Har ej varvtalsreglering Har ej varvtalsreglering 4,4kW|2,9kW|- Har ej varvatlsreglering 5,9kW|4,6kW|-|- 5,2kW|4,0kW|-|- Har ej varvtalsreglering Har ej varvtalsreglering
VÄRMEFAKTOR (COP) VARVTALSREGLERING

Visar värmepumpens effektivitet när den går på 75 och 50 procent av sin kompressoreffekt. Då är värmepumpen normalt effektivare.

+7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C
75% kompressoreffekt 3,3|-|-|- 2,5|-|-|- 3,1|-|-|- Har ej varvtalsreglering Har ej varvtalsreglering 3,3|-|-|- Har ej varvatlsreglering 3,5|-|-|- 4,2|-|-|- Har ej varvtalsreglering Har ej varvtalsreglering
50% kompressoreffekt 4,7|3,4|-|- 2,9|2,1|-|- 3,3|2,1|-|- Har ej varvtalsreglering Har ej varvtalsreglering 5,0|3,3|-|- Har ej varvatlsreglering 4,3|3,5|-|- 4,1|3,1|-|- Har ej varvtalsreglering Har ej varvtalsreglering
VARMVATTENBEREDNING
Förluster

Visar hur många kilowattimmar el som går åt för att hålla tappvarmvattnet varmt när inget varmt vatten spolas i kranar och duschar. Testet visar på stora skillnader i förluster, från som mest 1 900 kilowattimmar per år och som lägst 500. Kallas även för tomgångsförbrukning. Den uppmätta siffran omfattar förutom förluster från tanken den el som krävs för att hålla temperaturen på vattnet. 

Baseras på den uppmätta elanvändningen som multiplicerats med
8 760, vilket motsvarar antal timmar per år (24 timmar/dygn x 365 dagar/år).

482  kWh/år 790  kWh/år 1 000  kWh/år 1 900  kWh/år 1 000  kWh/år 1 400  kWh/år 600  kWh/år 650  kWh/år 500  kWh/år 1 000  kWh/år 1 000  kWh/år
Värmefaktor, COP

Det finns även en värmefaktor för hur effektivt värmepumpen producerar varmvatten till kranar och duschar. Värmefaktorn påverkas till stor del av hur varmt vattnet är. Ju lägre temperatur på vattnet desto högre blir värmefaktorn.

Dessa värden är uppmätta enligt internationell standard vid en utetemperatur på plus 7-grader. På vintern, när det är kallt ute, får du räkna med att de inte är lika effektiva

 

2,8 2,7 2,8 2,3 3,3 2,8 2,6 2,4 2,7 2,6 2,6
Mängd varmvatten 40°C

Visar hur många liter 40-gradigt varmvatten värmepumpen klarar av att producera. Har mätts upp vid kontinuerlig tappning och utan någon eltillsats.

305  liter 108  liter 133  liter 210  liter 196  liter 255  liter 300  liter 113  liter 590  liter 495  liter 740  liter
Temperatur i tanken

Temperaturen på varmvattnet i tanken eller beredaren. Detta har mätts upp med tillverkarens inställningar och utan något tillskott av el.  

 

52ºC 49ºC 51ºC 53ºC 47ºC 56ºC 61ºC 47ºC 56ºC 67ºC 58ºC
VARMVATTENBEREDARE

Visar vilken typ av varmvattenberedare som luft-vattenvärmepumpen har testats med och vilken volym den har.

Typ

Visar om varmvattenberedaren är en dubbelmantald tank, slinga eller plattvärmeväxlare

Värmeväxlarslinga i tanken Genomströmningsberedare Genomströmningsberedare Dubbelmantlad beredare i rostfritt stål Dubbelmantlad koppartank Dubbelmantlad beredare Slinga i koppar Tank med värmeväxlarslinga i duplex steel Förrådsberedare i ceraprotect emaljering Kamflänsrör av koppar Slinga i koppar
Volym

Hur många liter uppvärmt vatten beredaren eller tanken rymmer.

200  liter 300  liter 300  liter 145  liter 155  liter 200  liter 180  liter 200  liter 390  liter -  liter 180+300  liter
Ljudeffektnivå

Utomhusdelens ljudeffektnivå i decibel, dB(A) uppmätt enligt internationell standard. Beskriver det ljud som värmepumpen avger, oberoende av omgivningen vilket gör att det går att jämföra mellan olika modeller. 

Människan uppfattar en höjning på 10 dB(A) som en fördubbling av ljudet. Ljudeffektnivån har mätts med värmepumpen på max luftflöde. Om ljudet upplevs som störande eller inte beror inte bara på antal decibel, även ljudets karaktär har betydelse.

69  dB(A) 69  dB(A) 69  dB(A) 64  dB(A) 65  dB(A) 67  dB(A) 61  dB(A) 63  dB(A) 61  dB(A) 71  dB(A) 67  dB(A)
Eltillsats

Eltillsatsen går på då värmepumpen inte klarar att värma huset och varmvattnet.

3+6 kW 3 kW 2 kW 2 x 4,5 kW 3 kW/9 kW Finns som extra tillbehör 3-15 kW 9 kW - - -
Värmeväxlarens placering

Värmeväxlaren för radiatorvatten och tappvarmvatten kan sitta utomhus eller inomhus. Är den placerad utomhus kan energiförlusterna öka och vid strömavbrott finns det risk att vattnet fryser.

I inomhusdelen I tanken I tanken I utomhusdelen I utomhusdelen I utomhusdelen I utomhusdelen I inomhusdelen I inomhusdelen I inomhusdelen I inomhusdelen
Värmekabel i bottenplattan

Värmekabel som ska förhindra isbildning i bottenplattan på utomhusdelen. Det finns även andra lösningar som inte är beroende av el.

Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja - - -
Bredd x Djup x Höjd

Yttermått bredd x djup x höjd i centimeter.

Utomhusdel 95 x 33 x 94  cm 84 x 32 x 70  cm 84 x 32 x 70  cm 84 x 67 x 122  cm 120 x 50 x 105  cm 91 x 33 x 82  cm 102 x 57 x 148  cm 90 x 32 x 135  cm 136 x 102 x 183  cm 175 x 35 x 40  cm 116 x 64 x 118  cm
Inomhusdel 59 x 68 x 160  cm 63 x 184  cm 63 x 184  cm 60 x 62 x 166  cm 60 x 62 x 200  cm 60 x 60 x 150  cm 60 x 69 x 153  cm 70 x 60 x 134  cm 85 x 92 x 163  cm 70 x 73 x 191  cm 60 x 60 x 180  cm
Styrenhet Inbyggd - - Inbyggd styrenhet Inbyggd styrenhet Inbyggd styrenhet Inbyggd styrenhet Inbyggd styrenhet - Inbyggd styrenhet Inbyggd styrenhet
Material i ytterhöljet

Visar vilket material värmepumpen har i ytterhöljet på utomhusdelen.

Lackerad galvaniserad stålplåt Lackerad plåt Lackerad plåt Lackerad plåt Lackerad plåt Lackerad plåt Lackerad plåt och plast Lackerad plåt Lackerad plåt Lackerad plåt Lackerad plåt och plast
Bruksanvisning

Bedömning av bruksanvisningen.  

Bra Bristfällig information om funktionsinställningar. Mycket bristfälliga instruktioner. Lättläst, men innehåller många tekniska beskrivningar. Lättläst men mycket information riktad till installatören. Har brister Bra Bristfällig beskrivning av tekniska data. Bra Har brister Bra
Köldmedium

Köldmediet behövs för att värmepumpen ska kunna producera och transportera värmen. Samtliga testade värmepumpar använder fluorerade köldmedier så kallade F-gaser.

 

Värmepumpar som innehåller 3 kilo växthusgaser eller mer och som inte är hermetiskt tillslutna måste kontrolleras en gång om året, så att de inte läcker ut växthusgaser. Det finns dock undantag för värmepumpar som är hermetiskt tillslutna och som innehåller mindre än sex kilo växthusgaser.

 

Det ska finnas en märkning på värmepumpen som visar att den är hermetiskt tillsluten.

R410A R410A R410A R407C R404A R410A R407C R410A R407C R407C R404A
Lägsta utomhustemperatur

Tillverkarens egen uppgift. Alla värmepumparna har testats enligt internationell standard för provningar ner till som kallast minus 15 grader.

-20ºC - 25ºC -25ºC - 20ºC -20ºC -20ºC -20ºC -25ºC -19ºC -15ºC -20ºC
Övrigt 2 år + 5 års garantiförsäkring Finns i flera effektstorlekar. Finns i flera effektstorlekar. Finns i flera effektstorlekar. Finns i flera effektstorlekar. Finns i flera effektstorlekar. Finns i flera effektstorlekar. Avfrostning i olika intervall beroende på utetemperaturen. Kan vid behov avfrostas manuellt. Värmepumpen är testad med två olika beredare, dels en inbyggd på 180 liter och dels en separat beredare på 300 liter.
Tillverkare Mitsubish Electric Energy Save In Vest Living Scandinavia Bosch Thermotechnik GmbH Nibe AB Carrier AB Thermia Värme AB Daikin Sweden AB Viessmann Värmeteknik AB Sirius Värmeteknik AB Thermia värme AB
Webbadress

Tillverkarens/generalagentens egen webbplats där du hittar kontaktuppgifter.

www.mitsubishivillavarme.se www.energysave.se www.investliving.se www.bosch.se www.nibe.se www.carrierab.se www.thermia.se www.daikinsverige.se www.viessmann.com sirius.se www.thermia.se
Ta bort från jämförelse Ta bort Ta bort Ta bort Ta bort Ta bort Ta bort Ta bort Ta bort Ta bort Ta bort Ta bort

Tabellguide

MODELL

Tillverkarens egen modellbeteckning på den testade luftvattenvärmepumpen. Utomhusdelen och inomhusdelen har olika beteckningar.

Effekt (max)

Anger maximal effekt i kilowatt utan eltillsats när vattnet till radiatorerna är +45°C och då utomhustemperaturen är +7°C.  Husets effektbehov beräknas av installatören utifrån energibehovet och beroende på var i landet huset ligger.

Pris (med moms)

Priset är ett ungefärligt pris med moms. Kostnad för installationen tillkommer. Ta in offerter från flera installatörer och jämför priser och övriga villkor.

Testad

Den månad och det år som testet publicerats. De flesta luftvattenvärmepumparna är testade år 2011, men tre är från åren 2006 till 2009.

Reglering av kompressor

Det finns två olika sätt att reglera värmepumpen. Med på/av-reglering går kompressorn på full effekt eller så är den avstängd. Varvtalsreglering innebär att effekten  anpassas successivt beroende på hur behovet av värme och varmvatten varierar.

HUS MED OLIKA ENERGIBEHOV

Den beräknade energibesparingen och årsvärmefaktorn, i tre hus med olika stort behov av uppvärmning, 15 000, 25 000 eller 35 000 kilowattimmar per år. Jämför bara siffrorna för det energibehov som bäst motsvarar ditt hus.

OBS! Detta är en teoretiskt beräknad besparing baserad på resultat från laboratorietester. Den verkliga besparingen kan bli lägre eller högre.

Årsvärmefaktorn är ett mått på hur effektiv värmepumpen är, ju högre siffra desto bättre. Kallas även systemårsvärmefaktor. Är årsvärmefaktorn för uppvärmningssystemet 3,0 betyder det att värmepumpen ger tre gånger mer värme än den el som måste tillföras för att kunna hålla huset varmt under ett helt år.

Beräkningarna baserar sig på följande antaganden:

  • Huset ligger i södra Sverige där årsmedeltemperaturen är + 6°C.
  • 20 procent av värmebehovet går till tappvarmvatten.
  • Huset har radiatorer (element) där vattnet som går till radiatorerna är + 55°C och vattnet som går tillbaka från radiatorerna är + 45°C vid lägsta utomhustemperatur.
  • Eltillsatsen används då värmepumpen inte klarar husets värmebehov.
  • Hushållsel ingår inte i beräkningen.

VÄRMEEFFEKT VID OLIKA TEMPERATURER

Den uppmätta effekten som värmepumpen ger vid fyra olika utomhustemperaturer och vid tre olika temperaturer på vattnet som går från värmepumpen till radiatorerna (elementen).

Mätpunkter som är streckade i tabellen ingår inte i den internationella standardmetoden för tester.

VÄRMEFAKTOR (COP) VID OLIKA TEMPERATURER

Är ett mått på värmepumpens effektivitet, och anger hur mycket energi värmepumpen ger i förhållande till den elenergi den förbrukar i drift. 

En värmefaktor på till exempel 3,0 betyder att värmepumpen ger tre gånger så mycket värme som den el den använder. 

Värmefaktorn uppmättes vid olika temperatur på vattnet till radiatorerna och olika utomhustemperaturer. Den engelska förkortningen som ofta används av tillverkare är COP, Coefficient of performance.

VÄRMEEFFEKT VARVTALSREGLERING

Den uppmätta effekten som värmepumpen ger när den går på 75 eller 50 procent av sin kompressoreffekt.  Kallas ibland för att värmepumpen går på "dellast". Mäts bara upp på värmepumpar med varvtalsreglering, även kallad inverter.

VÄRMEFAKTOR (COP) VARVTALSREGLERING

Visar värmepumpens effektivitet när den går på 75 och 50 procent av sin kompressoreffekt. Då är värmepumpen normalt effektivare.

Förluster

Visar hur många kilowattimmar el som går åt för att hålla tappvarmvattnet varmt när inget varmt vatten spolas i kranar och duschar. Testet visar på stora skillnader i förluster, från som mest 1 900 kilowattimmar per år och som lägst 500. Kallas även för tomgångsförbrukning. Den uppmätta siffran omfattar förutom förluster från tanken den el som krävs för att hålla temperaturen på vattnet. 

Baseras på den uppmätta elanvändningen som multiplicerats med
8 760, vilket motsvarar antal timmar per år (24 timmar/dygn x 365 dagar/år).

Värmefaktor, COP

Det finns även en värmefaktor för hur effektivt värmepumpen producerar varmvatten till kranar och duschar. Värmefaktorn påverkas till stor del av hur varmt vattnet är. Ju lägre temperatur på vattnet desto högre blir värmefaktorn.

Dessa värden är uppmätta enligt internationell standard vid en utetemperatur på plus 7-grader. På vintern, när det är kallt ute, får du räkna med att de inte är lika effektiva

 

Mängd varmvatten 40°C

Visar hur många liter 40-gradigt varmvatten värmepumpen klarar av att producera. Har mätts upp vid kontinuerlig tappning och utan någon eltillsats.

Temperatur i tanken

Temperaturen på varmvattnet i tanken eller beredaren. Detta har mätts upp med tillverkarens inställningar och utan något tillskott av el.  

 

VARMVATTENBEREDARE

Visar vilken typ av varmvattenberedare som luft-vattenvärmepumpen har testats med och vilken volym den har.

Typ

Visar om varmvattenberedaren är en dubbelmantald tank, slinga eller plattvärmeväxlare

Volym

Hur många liter uppvärmt vatten beredaren eller tanken rymmer.

Ljudeffektnivå

Utomhusdelens ljudeffektnivå i decibel, dB(A) uppmätt enligt internationell standard. Beskriver det ljud som värmepumpen avger, oberoende av omgivningen vilket gör att det går att jämföra mellan olika modeller. 

Människan uppfattar en höjning på 10 dB(A) som en fördubbling av ljudet. Ljudeffektnivån har mätts med värmepumpen på max luftflöde. Om ljudet upplevs som störande eller inte beror inte bara på antal decibel, även ljudets karaktär har betydelse.

Eltillsats

Eltillsatsen går på då värmepumpen inte klarar att värma huset och varmvattnet.

Värmeväxlarens placering

Värmeväxlaren för radiatorvatten och tappvarmvatten kan sitta utomhus eller inomhus. Är den placerad utomhus kan energiförlusterna öka och vid strömavbrott finns det risk att vattnet fryser.

Värmekabel i bottenplattan

Värmekabel som ska förhindra isbildning i bottenplattan på utomhusdelen. Det finns även andra lösningar som inte är beroende av el.

Bredd x Djup x Höjd

Yttermått bredd x djup x höjd i centimeter.

Material i ytterhöljet

Visar vilket material värmepumpen har i ytterhöljet på utomhusdelen.

Bruksanvisning

Bedömning av bruksanvisningen.  

Köldmedium

Köldmediet behövs för att värmepumpen ska kunna producera och transportera värmen. Samtliga testade värmepumpar använder fluorerade köldmedier så kallade F-gaser.

 

Värmepumpar som innehåller 3 kilo växthusgaser eller mer och som inte är hermetiskt tillslutna måste kontrolleras en gång om året, så att de inte läcker ut växthusgaser. Det finns dock undantag för värmepumpar som är hermetiskt tillslutna och som innehåller mindre än sex kilo växthusgaser.

 

Det ska finnas en märkning på värmepumpen som visar att den är hermetiskt tillsluten.

Lägsta utomhustemperatur

Tillverkarens egen uppgift. Alla värmepumparna har testats enligt internationell standard för provningar ner till som kallast minus 15 grader.

Webbadress

Tillverkarens/generalagentens egen webbplats där du hittar kontaktuppgifter.