Tillbaka

Jämförelsesida

Enkel tabell
Tillverkare Bosch Melitta Moccamaster Rowenta Coffee Maker Moccamaster Philips Voltage
Modell TKA8651 Excellent Therm KB741 Thermo CT 3801 CM-936A KB952AO HD7766 3502393
Pris (med moms)

Pris med moms. Priserna varierar över tid och mellan olika inköpsställen.

930 kr 999 kr 1 399 kr 681 kr 179 kr 1 599 kr 249 kr 249 kr
Energianvändning/år

Energianvändningen per år för att brygga en kanna kaffe per dag, 365 dagar. För kaffebryggare med glaskanna inkluerar detta 30 minuter på varmhållning. Bosch har en klockfunktion som drar sju kilowattimmar extra per år, jämfört med vad som visas i tabellen, om du har den på.

42 kWh/år 50 kWh/år 47 kWh/år 41 kWh/år 52 kWh/år 65 kWh/år 30 kWh/år 70 kWh/år
Bryggningstid

Hur lång tid det tar att brygga en kanna kaffe.

6 minuter och 25 sekunder 5 minuter och 50 sekunder 5 minuter och 25 sekunder 8 minuter och 40 sekunder 8 minuter och 50 sekunder 5 minuter och 20 sekunder 5 minuter och 40 sekunder 10 minuter
Temperatur

Temperaturen på kaffet i kannan.

87°C 86°C 87°C 86°C 77°C 87°C 82°C 84°C
Varmhållning (Temperatur)

Temperaturen på kaffet i kannan efter 30 minuter på varmhållning.

81°C 74°C 76°C 82°C 70°C 90°C 77°C 82°C
Antal koppar

Max antal koppar per bryggning.

8 koppar 10 koppar 10 koppar 12 koppar 12 koppar 10 koppar 7 koppar 12 koppar
Användarvänlighet

I testet har ingått att bedöma hur användarvänlig kaffebryggaren är- Du kommer att brygga kaffe många gånger, ibland kanske flera gånger per dag. Då är det viktigt att kaffebrygaren är lätt att använda och hålla ren.

Kannan ska ha en bra pip att hälla ifrån och handtaget ska vara lagom stort för din hand. Det ska vara enkelt att se hur mycket vatten du fyller på i bryggaren. Kaffebryggare med termoskanna har allltid bara skala på bryggaren.

Hur kannan är att hälla ur Bra kanna med pip. Knappen för att öppna locket på kannan är trög. Ok, men det går lite långsamt att hälla ur kannan. Svårt att hälla ur kannan då den saknar pip och lock. Bra kanna med pip. Bra kanna med pip. Bra kanna med pip. Bra kanna med pip. Bra kanna med pip.
Handtag Handtaget är gummerat på insidan. Något brett handtag. Ok handtag. Bra handtag. Bra handtag. Bra handtag. Vasst handtag. Saknar skydd så du kan bränna dig på glaskannan när du håller i handtaget. Nätt handtag. Bra handtag.
Fylla på vatten Lätt att ta bort vattenbehållaren och fylla på vatten. Bra skala för vattennivån på kaffebryggaren. Lätt att fylla på vatten. Bra skala för vattennivån på kaffebryggaren. Lätt att fylla på vatten. Bra skala för vattennivån på kaffebryggaren. Svårt att se skalan för vattennivån på kaffebryggaren. Svårt att hälla i vatten i kaffebryggaren. Bra skala för vattennivån på kaffebryggaren, men saknar skala på kannan. Lätt att fylla på vatten i kaffebryggaren. Bra skala för vattennivån på kaffebryggaren, saknar skala på kannan. Ok att fylla på vatten i kaffebryggaren. Bra skala för vattennivån på kannan, men saknar skala på kaffebryggaren. Bra skala för vattennivån på både kaffebryggaren och kannan.
Kontrollampan

Kontrollampan som visar om kaffebryggaren är på eller av ska vara lätt att se. Hälften av de testade kaffebryggarna har bedömts ha en tydlig kontrollampa.

Otydligt om kaffebryggaren är på eller avstängd. Knappen skymmer den lysande dioden. Bra kontrollampa. Extra lampa lyser när bryggningen är klar. Något svårt att se när kontrollampan lyser. Bra kontrollampa. Lite svaga kontrollampor. Bra kontrollampa. Bra kontrollampa.
Droppstopp

Om du plötsligt behöver ta bort kannan under pågående bryggning ska bryggningnen sluta direkt. Det är bara en av de testade kaffebryggarna som inte har droppstopp och två har manuellt stopp.

Ja Nej Manuellt Ja Ja Manuellt Ja Ja
Rengöring

Bedömning av hur lätt det är att hålla kaffebryggaren ren

Ok att göra ren. Ok att göra ren. Kannan har en plåtkant som gör den svår att hålla ren. Ok att rengöra, men locket kan vara svårt att ta loss. Locket på kannan går inte att ta loss, vilket gör det svårare att få kannan ren. Lätt att ta loss locket från kanna för att göra rent. Locket på kannan går inte att ta loss vilket gör det svårare att få ren kannan. Filtertratten svår att sätta tillbaka. Svårt att ta loss locket på kannan för att göra rent. Fjädern på tratten till filterhållaren och ett plaströr i kaffebryggaren gör det svårt att hålla rent.
Tekniska data

Kannans vikt, generellt är termoskannor något tyngre än glaskannor.

Sladdens längd, tänk på att den varken ska vara för kort eller för
lång.

Kaffebryggarens effekt i watt (W). Ju högre effekt desto mer energi använder kaffebryggaren när den är på. Ju fler kaffekoppar som den klarar på en bryggning desto högre effekt behöver den ha.

 

 

Kannans vikt 830 gram 855 gram 745 gram 800 g 305 g 330 g 240 g 360 g
Sladdlängd 1 meter 80 cm 1,35 m 85 cm 70 cm 1,35 m 80 cm 75 cm
Effekt (uppmätt) 1 070 W 1 400 W 1 420 W 785 W 970 W 1 500 W 700 W 985 W
Webbadress www.bosch.se www.melitta.se www.moccmaster.com/se/ www.webbshoppen.se www.biltema.se www.moccamaster.com/se/ www.philips.se www.öob.se/varumärken/voltage
Ta bort från jämförelse Ta bort Ta bort Ta bort Ta bort Ta bort Ta bort Ta bort Ta bort

Tabellguide

Tillverkare

Tillverkarens namn.

Pris (med moms)

Pris med moms. Priserna varierar över tid och mellan olika inköpsställen.

Energianvändning/år

Energianvändningen per år för att brygga en kanna kaffe per dag, 365 dagar. För kaffebryggare med glaskanna inkluerar detta 30 minuter på varmhållning. Bosch har en klockfunktion som drar sju kilowattimmar extra per år, jämfört med vad som visas i tabellen, om du har den på.

Bryggningstid

Hur lång tid det tar att brygga en kanna kaffe.

Temperatur

Temperaturen på kaffet i kannan.

Varmhållning (Temperatur)

Temperaturen på kaffet i kannan efter 30 minuter på varmhållning.

Antal koppar

Max antal koppar per bryggning.

Användarvänlighet

I testet har ingått att bedöma hur användarvänlig kaffebryggaren är- Du kommer att brygga kaffe många gånger, ibland kanske flera gånger per dag. Då är det viktigt att kaffebrygaren är lätt att använda och hålla ren.

Kannan ska ha en bra pip att hälla ifrån och handtaget ska vara lagom stort för din hand. Det ska vara enkelt att se hur mycket vatten du fyller på i bryggaren. Kaffebryggare med termoskanna har allltid bara skala på bryggaren.

Kontrollampan

Kontrollampan som visar om kaffebryggaren är på eller av ska vara lätt att se. Hälften av de testade kaffebryggarna har bedömts ha en tydlig kontrollampa.

Droppstopp

Om du plötsligt behöver ta bort kannan under pågående bryggning ska bryggningnen sluta direkt. Det är bara en av de testade kaffebryggarna som inte har droppstopp och två har manuellt stopp.

Rengöring

Bedömning av hur lätt det är att hålla kaffebryggaren ren

Tekniska data

Kannans vikt, generellt är termoskannor något tyngre än glaskannor.

Sladdens längd, tänk på att den varken ska vara för kort eller för
lång.

Kaffebryggarens effekt i watt (W). Ju högre effekt desto mer energi använder kaffebryggaren när den är på. Ju fler kaffekoppar som den klarar på en bryggning desto högre effekt behöver den ha.