Tillbaka
Produktbild
Högupplöst bild
Energiteknik i Tekomatorp ETK 5000
Tillverkare

Namnet på tillverkaren eller importören av den testade modellen av bergvärmepump.

Energiteknik i Tekomatorp
Testad

Månad och år då värmepumen är testad

Oktober 2012
Pris (med moms)

Priset är ett ungefärligt pris med moms. Till detta tillkommer kostnad för installation och intrimning av systemet. Priserna varierar, ta in offerter från minst tre olika företag.

79 000 kr
Kompressor

Kompressorn kan antingen stängas av och på eller så har den varvtalsreglering

Varvtalsstyrd
Effekt (max värmeeffekt)

Värmepumpens maximala effekt, uppgift saknas om under vilka förhållanden som maxeffekten mätts upp. Tillverkarens egen uppgift.

5,0 kW
Energibehov 22 500 kWh/år
Golvvärme|Radiatorer
Energibesparing (kWh)
14 400 kWh/år| 13 100 kWh/år  kWh/år
Årsvärmefaktor (SCOP) 2,8|2,4
Energibesparing (%)
64 %| 58 %
Värmeeffekt vid olika temperaturer på vattnet som går till golvvärmen eller radiatorerna Golvvärme|Radiatorer
Max
4,2 kW|4,2 kW
Min
2,7 kW|2,7 kW
Värmefaktor, COP, vid olika temperaturer på vattnet som går till golvvärmen eller radiatorerna

Är ett mått på värmepumpens effektivitet, och anger hur mycket energi pumpen ger i förhållande till den elenergi den förbrukar i drift. Värmefaktorn uppmättes vid olika radiatortemperaturer och varierande utomhustemperaturer.

Golvvärme|Radiatorer
Max
3,0|2,3
Min
3,6 |2,1
Varmvattenberedning

Vid kontinuerlig tappning erhållen mängd 40-gradigt varmvatten utan eltillsats. Vid provning av max. mängd tappvatten och tappvattentemperatur har värmepumpens reglersystem varit inställd enligt tillverkarens anvisningar. För högre temperatur får el-tillsatsen kopplas in.

Varmvatten 40°C
111  liter
Max varmvattentemperatur 55ºC
Förluster
935 kWh/år
Värmefaktor, COP
1,6
Varmvattenberedare
Typ
Genomströmnings-beredare med slinga
Volym
320  liter
Ljudeffektnivå dB(A)

Värmepumpens ljudeffektnivå i decibel, dB(A), Ljudeffektnivån beskriver det ljud som värmepumpen avger . Tänk på att även ventilationssystemet låter.  Människan uppfattar en höjning på 10 dB(A) som en fördubling av ljudet. Ljudeffektnivån har mätts med värmepumpen på maximalt luftflöde.  Uppmätt enligt internationell standard.

52  dB(A)
Eltillsats
9 kW
Användarvänlighet

SP har bedömt hur knapppanelens olika inställningar är att hantera och granskat manual och skötselanvisning.

Displayen är enkel för användaren att hantera. Bruksanvisningen saknar alfabetisk sökordlista.
Bredd x Djup x Höjd
60 x 66 x 196 cm
Övrigt
Larmar när det är dags att byta filter
Köldmedium
Är den vätska/gas som tar upp och avlämnar värme till systemet.
R134a
Webbadress
Tillverkarens/generalagentens egen webbplats
www.energiteknik.biz

Tabellguide

Modell

Tillverkarens egen modellbeteckning på den testade luft-vattenvärmepumpen.

*

Tillverkare

Namnet på tillverkaren eller importören av den testade modellen av bergvärmepump.

*

Testad

Månad och år då värmepumen är testad

Pris (med moms)

Priset är ett ungefärligt pris med moms. Till detta tillkommer kostnad för installation och intrimning av systemet. Priserna varierar, ta in offerter från minst tre olika företag.

*

Kompressor

Kompressorn kan antingen stängas av och på eller så har den varvtalsreglering

*

Effekt (max värmeeffekt)

Värmepumpens maximala effekt, uppgift saknas om under vilka förhållanden som maxeffekten mätts upp. Tillverkarens egen uppgift.

*

Energibehov 22 500 kWh/år

Energibesparing (kWh)

Energibesparing (%)

*

Max

Min

*

Värmefaktor, COP, vid olika temperaturer på vattnet som går till golvvärmen eller radiatorerna

Är ett mått på värmepumpens effektivitet, och anger hur mycket energi pumpen ger i förhållande till den elenergi den förbrukar i drift. Värmefaktorn uppmättes vid olika radiatortemperaturer och varierande utomhustemperaturer.

Max

Min

*

Varmvattenberedning

Vid kontinuerlig tappning erhållen mängd 40-gradigt varmvatten utan eltillsats. Vid provning av max. mängd tappvatten och tappvattentemperatur har värmepumpens reglersystem varit inställd enligt tillverkarens anvisningar. För högre temperatur får el-tillsatsen kopplas in.

Varmvatten 40°C

Förluster

Värmefaktor, COP

Typ

Volym

*

Ljudeffektnivå dB(A)

Värmepumpens ljudeffektnivå i decibel, dB(A), Ljudeffektnivån beskriver det ljud som värmepumpen avger . Tänk på att även ventilationssystemet låter.  Människan uppfattar en höjning på 10 dB(A) som en fördubling av ljudet. Ljudeffektnivån har mätts med värmepumpen på maximalt luftflöde.  Uppmätt enligt internationell standard.

*

Eltillsats

*

Användarvänlighet

SP har bedömt hur knapppanelens olika inställningar är att hantera och granskat manual och skötselanvisning.

*

Bredd x Djup x Höjd

*

Övrigt

*

Köldmedium
Är den vätska/gas som tar upp och avlämnar värme till systemet.

*

Webbadress
Tillverkarens/generalagentens egen webbplats