Styrel - anmälan till utbildning för kommuner och landsting

Styrel, eller planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare, är en del av krisberedskapen.  

Syftet med styrel är att lindra konsekvenserna för samhället i ett läge där elanvändare måste kopplas bort på grund av eleffektbrist. Under perioden 2019-2021 genomförs den tredje nationella planeringsomgången i styrel.  

För att underlätta arbetet så erbjuder Energimyndigheten under hösten 2019, tillsammans med Svenska kraftnät och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utbildningar i metoden för planering.

Anmäl dig till utbildning i styrel

Just nu har vissa användare problem att skicka in anmälningsformuläret. Kontrollera att att du valt utbildningstillfälle, gör du inget val går det inte att skicka in anmälan.

Välj utbildningstillfälle:
Specialkost: