Bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Nu kan kommuner söka bidrag för att bedriva kommunal energi- och klimatrådgivning under 2017.

Sista dag för ansökan 2016-11-07 12:00

Energi- och klimatrådgivningen syftar till att främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi, att minska energianvändningens klimatpåverkan och bidra till att Sverige når de energi- och klimatpolitiska målen. Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan. Rådgivningen ska även skapa förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler, bostäder och transporter.

Utlysningen för bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning omfattar två separata ansökningar; bidrag för grundläggande energi- och klimatrådgivning samt bidrag för utökad energi- och klimatrådgivning.

Detta ingår i det grundläggande bidraget

Samtliga sökande kommuner kan ansöka om ett grundläggande bidrag för funktionen energi- och klimatrådgivning. Utöver detta finns möjlighet för kommuner i glesbygdsområden att få ytterligare finansiellt stöd för samordning och resor.

Så söker du

Ansökan kan göras av alla Sveriges kommuner som vill erhålla bidrag till energi- och klimatrådgivning. Ansökan kan göras av enskild kommun eller kommuner i samarbete.

Ansökan ska göras genom Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen. Tänk på att skaffa användarbehörighet i E-kanalen i god tid eftersom det kan ta några dagar. Läs mer om hur du går tillväga för att göra din ansökan i manualen för E-kanalen samt i Guide till E-kanalen för energi- och klimatrådgivning.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Bidrag för utökad energi- och klimatrådgivning

Samtliga sökande har också möjligheten att ansöka om utökat bidrag, se separat utlysning för Bidrag till utökad kommunal energi- och klimatrådgivning. För att kunna ansöka om utökat bidrag måste kommunen först ansöka om det grundläggande bidraget till kommunal energi- och klimatrådgivning.


Utlysningsarkivet