Innovationskluster för etanol och transporteffektiva elektrifierade urbana godstransporter

Du som vill bilda innovationskluster för etanol och transporteffektiva elektrifierade urbana godstransporter är välkommen att söka stöd.

Sista dag för ansökan 2018-10-12 23:59
Utlysta medel Max 25 miljoner kronor

Bildandet av innovationskluster kan få stöd

Utlysningen syftar till att utlysa medel till två innovationskluster som verkar för demonstration av:

  • etanolproduktion och etanolfordon
  • transporteffektiva elektrifierade urbana transporter.

Stöd kan beviljas för att inrätta innovationskluster som uppfyller klustrens syfte.

Innovationskluster som beviljas stöd inom utlysningen kan tidigast starta 1 november 2018.

Vem kan söka?

Företag, forskningsinstitut, organisationer för kunskapsspridning, icke-vinstdrivande organisationer samt andra relaterade ekonomiska aktörer kan söka stöd inom utlysningen.

Kontakt

Huvudansvarig handläggare vid Energimyndigheten: Mats Larsson, se kontaktuppgifter nedan.

Vi lämnar support fram till kl. 12.00 samma dag som utlysningen stänger.


Utlysningsarkivet